Intervisie Advocaten

Wat is intervisie advocaten? Hoe vaak moet u als advocaat intervisie doen? Waarin is intervisie anders dan bij een GIO (gemeenschappelijk intern overleg) of peerreview? Is intervisie verplicht fysiek of kan het ook online? Wat zijn de eisen voor een intervisiebegeleider?

Wat is intervisie advocaten?

Bij intervisie advocatuur zijn richtlijnen vastgelegd. Het gaat het om een gesprek met 3-10 gelijkgestemden waarin dilemma’s worden besproken onder leiding van een begeleide intervisiebegeleider. Voorbeelden van dilemma’s of onderwerpen:

 • verdeling privé en werk;
 • belangenverstrengeling;
 • onderwerpen rond integriteit;
 • omgaan met urendruk;
 • omgaan met gedragsregels.

Hoe vaak moet een advocaat intervisie doen?

Volgens de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) moet u in het kader van de kwaliteitstoets minimaal 8 uur, oftewel 4x 2 uur, intervisie per jaar volgen. In verband met Corona is dit gehalveerd in 2020, echter niet in 2021.

Omdat niet altijd een professionele intervisiebegeleider in de buurt is, wordt soms uitgeweken naar een GIO of peerreview.

Waarin is intervisie anders dan een GIO of peerreview?

Bij intervisie advocaten gaat het om een gesprek met gelijkgestemden (in dit geval advocaten die werken in dezelfde rechtsgebieden) en het gaat over een dilemma dat speelt. Dit onderwerp wordt uitgewerkt en daarbij gaat de intervisie over drie dingen:

 • inzicht in en omgaan met vaardigheden;
 • feedback geven en ontvangen over houding;
 • verdieping in gedragsregels.

Bij intervisie is een rollenspel een potentieel middel om een gesprek te simuleren. Waarin verschilt een intervisie nu van andere gespreksvormen?

Een inhoudelijke cases bespreekt u in een peerreview. En een GIO is meer een gezellig samen zijn.

Nadelen van een GIO is dat het zonder intervisie begeleiding is. Hierdoor is de kans groot dat verdieping niet mogelijk is. U wilt werken aan persoonlijke groei en verder komen in uw vak. Het is aan te raden om een intervisiebegeleider in te schakelen.

Is intervisie advocaten fysiek of online?

Intervisie kan op twee manieren plaatsvinden: fysiek of online. Op dit moment keurt de NOvA online intervisie goed. Hoe lang dit zal blijven duren is onzeker. Het kan zijn dat de online versies vanaf 1 januari 2022 niet meer gelden. Goudraad Intervisie biedt intervisie via Zoom aan. Ook zijn er drie aantrekkelijke locaties, namelijk:

 • Theater Concordia Haastrecht (goede parkeerplekken, eventueel inclusief lunch)
 • Webburo Spring (goede parkeerplekken, aan rand van Gouda)
 • Nelson Mandela Centrum (goede parkeerplekken, aan rand van Gouda)
intervisie advocaten
Locatie intervisie advocaten Theater Concordia Haastrecht
intervisie advocatuur
Locatie Nelson Mandela Centrum Gouda Oosterweide

Wat zijn de eisen voor een intervisiebegeleider?

Het is belangrijk dat intervisie advocaten onder begeleiding van een bevoegd gespreksleider plaatsvindt. Een bevoegd intervisiebegeleider staat geregistreerd bij NOvA. Om deze registratie toegekend te krijgen moet een coach voldoen aan drie eisen:

 • bewijs van een master;
 • bewijs van recente opleiding in intervisie coaching, intervisie training als intervisiebegeleider, of;
 • bewijs dat intervisie coaching, intervisie training als intervisiebegeleider in de afgelopen vijf jaar minstens 1x als is afgelegd. (zie normen NOvA www.nova.nl)

Ook wist u misschien niet dat er een geheimhoudingsplicht is. De intervisie gaat over dilemma’s die gerelateerd zijn aan uw functioneren. Buiten de groep mag er niet over gepraat worden. De informatie blijft onder ons. Hierdoor ontstaat een open sfeer om echt te diepte in te gaan met lastige situaties.

De intervisieregels voor intervisie advocaten zijn samengevat:

 • aangestuurd door geregistreerde intervisiebegeleider;
 • 8 uur per jaar (4x 2 uur) met bewijs deelname bijvoorbeeld in de vorm van een certificaat;
 • minimaal 3 tot 10 deelnemers per sessie;
 • aanwezigen zijn gelijkgestemden (dezelfde rechtsvorm en gelijk functieniveau);
 • aanwezigen voldoen aan geheimhouding;
 • aanwezigen participeren in de gekozen werkvorm (Socrates, Balint, Clinic ed.);
 • aanwezigen geven allemaal gelijke inbreng;

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

We spammen niet! Lees meer in ons privacybeleid