Gouda
0644316367
info@goudraad.nl

Zelfevaluatie NVTZ: efficiënt en doeltreffend

Zelfevaluatie NVTZ: efficiënt en doeltreffend

Problematiek in breder perspectief

Bij een zelfevaluatie gaat het niet alleen om de chart of balances, de harde kant. Zeker is compliance, risicomanagement, kwaliteit en veiligheid belangrijk. Maar dat doen jullie al in je jaarlijkse evaluaties. Het gaat nu om de driejarige evaluatie. Daarbij is ook de software van belang om even goed door te lichten. Dat betekent dat de groepsdynamiek, de rollen, de visie/missie en waarden en normen besproken worden. En daarnaast de Governance in netwerken en diversiteit van mensen in de Raad en het bestuur.

Hiermee gaan we aan de slag bij een zelfevaluatie. Maar wel systematisch en doeltreffend. Dat betekent dat gekeken wordt vanuit de doelstellingen welke externe partijen relevant zijn en welke minder relevant. Waarop wil het bestuur de aandacht prioriteren? En hoe kan de Raad hierin de scherpte erin houden!

Daarnaast het ik als je begeleider in verschillende branches ervaring opgedaan zoals in de zorg, cultuur en onderwijs. De problematiek van besturen en zorgpersoneel kan ik in een breder perspectief plaatsen. Door middel van bezoek congressen, werkgroepen zorg en onderwijs via de politiek en ruggenspraak met nvtz-collega’s houd ik mijn expertise op pijl. Echter, jullie moeten het met elkaar bepalen,

Intervisie biedt het brede perspectief bij zelfevaluatie Raden van Toezicht

Intervisie als middel voor het breder perspectief

Door mijn twintig jaar ervaring als coach, trainer/docent en bestuurder, heb ik veel ervaring met
interactie met mensen. Vanaf 2017 zit ik zelf in besturen en heb ik heb een speciaal soort evaluaties
gedaan, namelijk intervisie. Bij intervisie staat een mooie softe kant centraal: welke acties zijn nodig om de doelstellingen te bereiken en komen deze ook genoeg aan bod? Wie gaat wat doen? Hoe is de verantwoordelijkheid verdeeld? Het is mooi om een strategisch plan te schrijven. Echter, nog beter wanneer het gestaafd wordt met een dynamisch team dat er pro-actief mee aan de gang gaat.

Een intervisie bestaat uit verschillende fases en wordt geleid door een externe onafhankelijke begeleider. Het gebeurt in een veilige en betrouwbare sfeer. Meer methodieken kunnen ingezet worden afhankelijk van de inbreng thema’s, aantal mensen en reflectiebereidheid.

Governance code 2022 centraal

Heb je de governance code 2022 wel goed in beeld? Of moet er nog even over gepraat worden? De zeven aspecten van goed governance komen aan de orde in een zelfevaluatie bij Goudraad Intervisie:

  • Goede zorg
  • Waarden en normen
  • Invloed belanghebbenden
  • Inrichting governance
  • Goed bestuur
  • Verantwood toezicht
  • Continue ontwikkeling

Successen Goudraad Intervisie

Wanneer je kiest voor mij als intervisiebegeleider is actiegerichte toekomst gegarandeerd!


Intervisiecoach bij bedrijven als HR-instrument op
afdelingen (Movares, ABN AMRO e.a.), bij teams
(Buurtbemiddeling, Taalkoppels, FMO e.a.) en individueel
bij verschillende doelgroepen (zorgpersoneel, docenten,
advocaten, ondernemers, ambtenaren, moeders e.a.).

Opbouw zelfevaluatie

De opbouw van de begeleiding bestaat uit vragenlijsten vooraf, interviews van leden van de raad
individueel (1.5 uur) en bestuurders (1.5 uur) en maken rapportages. Vervolg met een bijeenkomst
gezamenlijk van 3 uur met bespreken mogelijkheden. Maken verslag. Als bonus ook intervisie met
Raad en bestuurders apart over teamdynamiek, dialoog en strategie omzetten in acties. Dit zorgt
voor het nemen van verantwoordelijk en continuïteit van afspraken.


Bij de gespreksrondes gebruik ik alle bekende methodieken over rolverdeling (Belbin, Disk, Covey etc.)
en technieken om informatie te delen (brainstormen, teambuilding en intervisie).


Bij de sessies hanteer ik de basisregels van veiligheid en geheimhouding. Informatie blijft binnen het
team en komt alleen naar buiten indien dit door het team noodzakelijk wordt geacht. Afspraken over
samenwerking Raad van Toezicht en Bestuurders worden in de eindbespreking (3 uur) in het laatste
half uur gedeeld.

Referenties

‘Gwyn is goed in het bedenken van opdrachten en de opstart
van de problematiek. Ze geeft een goede instructie en bewaakt
de lijn goed. De vragen van de deelnemers die te gesloten
waren geformuleerd worden met zorg en voorzichtigheid
omgebogen naar open vragen.
Ze zorgt na afloop voor de follow-up.’
Marion Smit oud-collega Hogeschool Inholland

2021 Kwadraad ‘Dit is de derde intervisie-sessie met Gwyn. Ik blijf haar manier
van de intervisie begeleiden waarderen. Gwyn is professioneel,
gestructureerd en bovenal super enthousiast wat de sessie
levendig en positief maakt en houdt.’
Annemieke Kerst, Kwadraad

2019 Taalkoppels ‘Ik heb de training heel plezierig en nuttig gevonden. Iedereen
deed actief mee, dat heb ik wel eens anders meegemaakt!’
Coördinator Marjan Veltman

2008 ABN AMRO ‘Interessant concept, intervisie voor medewerkers bij
verandering. Om op meer afdelingen tegelijk te beginnen, mag
je vier extra intervisiecoaches erbij halen!’

Teammanager Communicatie

2008 Movares ‘Zeer inventieve interventie. Bij vier vergaderingen een half uur
vooraf intervisie, heeft de medewerkers zelfsturend gemaakt in
het nemen van beslissingen welke rol ze willen spelen in de
verandering. De laatste sessie met presentaties naar het MT
gaf hierin veel duidelijkheid en heeft ons als Hr-tool veel geld
bespaard.’
Manager afdeling Security en Research
Genomineerd voor beste interventie van het jaar.

Tarieven


Interviews X maal 1.5 uur Uurtarief €150
Rapport schrijven
Afhankelijke kwaliteit
aangeleverde stukken

4 a 8 uur Uurtarief €150

Bijeenkomst 3 uur met Raad
En laatste halfuur met
bestuurder

3 uur Uurtarief €200

Eindverslag schrijven 4 a 8 uur Uurtarief €150
Intervisie 4 x 2 uur
2x 2 uur

Translate