Gouda
0644316367
info@goudraad.nl

Wat is de reden dat intervisie zo populair is?

Wat is de reden dat intervisie zo populair is?

Intervisiebegeleider

Wat is intervisie? Het belang van een intervisiebegeleider? Op welke manier is intervisie voor u persoonlijk belangrijk? In welke mate is intervisie van belang in uw branche? Wat is het belang van intervisie voor de samenleving?

Wat is intervisie?

Intervisie is een gespreksvorm met gelijkgestemden (advocaten in bepaald rechtsgebied, toezichthouders of zorgpersoneel) die elkaar tips en adviezen geven op het gebied van reflectie op gedrag, houding en gesprekstechnieken. Het is geen supervisie, waarbij van bovenaf (super) begeleiding plaatsvindt. De begeleiding vindt plaats met gelijkgestemden onderling (intervisie).

Het belang van een intervisiebegeleider?

Vaak is dit onder begeleiding van een intervisiebegeleider, intervisie coach of intervisie trainer. Het is namelijk niet altijd makkelijk om de juiste vragen te stellen, de rode draad vast te houden of om feedbackregels goed toe te passen. Om dit te leren is het betrekken van een intervisiebegeleider van belang.

Dus een intervisiebegeleider zorgt voor:

 • een goede opbouw van het gesprek;
 • efficiĆ«nt gebruik van tijd;
 • begeleiding bij stellen van open vragen en toepassen feedbackregels;
 • geen afdwalingen in het gesprek, maar duidelijke rode draad;
 • aandacht voor biases en ongezegde en eventueel mogelijke interventies;
 • een goede sfeer in de groep;
 • iedereen met duidelijke acties naar huis.

Op welke manier is intervisie voor u persoonlijk belangrijk?

Intervisie helpt bij het vergroten van het vermogen tot zelfreflectie. Hierdoor blijft u zich ontwikkelen in uw vak. Het is ook niet voor niets verplicht sinds 2020 bij een aantal branches (advocatuur, zorg en toezichthouders). De mate en intentie verschilt nog wel.

Echter, het idee is dat professionals zich blijven ontwikkelen in hun vak, en dan wel op thema’s en onderwerpen die actueel zijn. Dus dat betekent dat u zelf deze onderwerpen kan inbrengen en gegarandeerd verder kan ontwikkelen hierin. Dit vraagt wel goed begeleide intervisie met een intervisiebegeleider.

Let op dat er regels zijn bij intervisie:

 • de informatie blijft in de groep;
 • de deelnemers volgen de opbouw van het gesprek ingebracht door de gespreksleider;
 • de deelnemers passen feedbackregels goed toe;
 • de deelnemers hebben open houding en luisterhouding naar anderen;
 • de participanten zijn gelijkgestemden (geen managers of coƶrdinatoren aanwezig).

In welke mate is intervisie van belang in uw branche?

Vaak zijn er biases en vooroordelen over uw werk waar u zelf niet meer bij komt. Hierdoor vervreemden professionals van hun omgeving en wat klanten echt nodig hebben.

In de advocatuur uit zich dat in aandacht voor het menselijke aspect, bij bestuurders aandacht voor machtsverhoudingen en bij zorg aandacht voor tijdsdruk. Dit zijn dan ook de onderwerpen voor intervisie.

In deze branches is intervisie ook verplicht gesteld sinds 2020.

Wat is het belang van intervisie voor de samenleving als geheel?

Het belang van intervisie voor de samenleving is dat een grote groep mensen in staat zal zijn een open houding aan te nemen naar klanten, collega’s en andere professionals. Hierdoor vergroot zelfsturing in de samenleving en is het het voorkomen van onnodig fouten en falen mogelijk en ook het terugkijken op fouten en falen meer geaccepteerd.

Dit is hard nodig omdat de samenleving anders verhard. Bureaucratie, regels en accreditatie kunnen de samenleving niet organisch laten groeien en ontwikkelen. Dit is het onderwijs ook zichtbaar geworden door het vastlopen en achterlopen van de curricula in het onderwijs. De steeds minder menselijke aspecten die bij rechtspraak de boventoon voeren. Ook het falen bij besturen en ook het niet meer willen besturen, mag straks niet de norm worden.

Intervisie is belangrijk voor de samenleving, want dan

 • kunnen we gezamenlijk organisch groeien naar meer empathische samenleving;
 • is er minder verharding en verstarring door ontwikkeling via bureaucratie, regels en accreditatie.

Translate