Heel Nederland sterk door reflectie!

In 2024 is het de bedoeling dat Goudraad Intervisie en Muziek een volwaardig bedrijf is dat genoeg winst maakt om op zichzelf te staan. Ook heeft Goudraad de missie om heel Nederland sterkt te maken door reflectie van mensen en door passie in de interactie met muziek.

In week 1 van 2024 is al net zoveel omzet gemaakt als in het eerste jaar van Goudraad in het jaar 2021. Ook zijn bepaalde projecten een opnieuw aangemeld, waardoor continuïteit gewaarborgd is.

In 2024 zullen ook weer groepen advocaten van start gaan. Een groep start al meteen in februari. De overige drie sessies zullen per kwartaal aangereikt worden. Dit zorgt voor spreiding van de sessies en betekent een hoge kwaliteit in interactie en reflectie. Daarnaast is bureau Mediation Education Centrum (MEC) weer ingezet voor sessies intervisie met mediators. Deze starten in maart 2024.Daarnaast is er ook weer een gesprek met Advoacademy. De training in intervisie bij de Rechtbank heeft nog een vervolg in de vorm van een trainingsdag. Ook staan er nog twee sessies in maart en juni bij de Hogeschool van Amsterdam in de planning. De intervisie van intervisiebegeleider Gwyn van der Giessen is zeer gewaardeerd in verband met goede binding met de deelnemers, vertrouwen en verdiepende sessies met niet al te grote groepen online (4-6)

Daarnaast is 50% van de inkomsten ook door Muziek gegenereerd. Optredens, lessen en muziektherapie zorgen ervoor dat de weken nu twee dagen gevuld zijn met activiteiten rondom muziek. In zorginstellingen is muziektherapie erg gewild. De aanpak en methode van muziekdocent Gwyn van der Giessen wordt alom geprezen: rustig liedjes inleiden, het refrein nog even vooraf doornemen, de muziek toelichten, humor rondom de liedteksten en naast het lichte en luchtigere repertoire ook zwaardere klassieke nummers. Passie en leuk spelen is het belangrijkst bij Goudraad Muziek.

Het lesgeven in de Nederlandse taal (NT20 bij ISK is afgerond. Daarin zijn grote stappen gezet over het toepassen van methodiek en binding met de klas. De verhalen van de leerlingen (12-17, uit Oekraïne, Syrië, Eritrea etc.) waren behoorlijk indrukwekkend. Soms moeilijk om niet daarin te veel op te gaan. Strak de methode volgen en structuur bieden aan de leerlingen staat centraal. Nieuwe opdrachten in deze richting zijn niet prioriteit, wel een mooie manier om het tekort in onderwijs aan te vullen en een financiële injectie te bezorgen voor Goudraad. Deze ervaringen kunnen ook een impuls geven naar intervisie in het onderwijs of zitting in een Raad van Toezicht.

Bijeenkomsten zelfevaluatie bij NVTZ en een oriëntatie cursus gericht op deelname aan een Raad van Toezicht, moeten ook een impuls geven naar mogelijke sessies van en trainingen in intervisie, en zelfevaluaties met bestuurders en toezichthouders in de zorg en onderwijs.

In het jaar 2024 staat centraal focus op meer opdrachten in de core business: intervisie en training in intervisie. Dus heel Nederland sterk door reflectie! Ook is een doelstelling om levensvatbaarheid te verhogen naar een gemiddeld bedrijf met een omzet van E30.000 per jaar.

Het BNI netwerk kan daar aan bijdragen. Hierin zijn andere ondernemers aanwezig om deze doelstelling kracht bij te zetten. Ook is het pitchen, netwerken en cursussen volgen een manier om constant op scherp te staan. Vrouwenbusyness is een netwerk dat lokaal goed werkt. Ook is het leerzaam om de bijeenkomsten bij te wonen over positionering, financiering en de wet. Het aanleveren van teksten voor Goudse Huiskamerconcerten draagt bij aan een interessant netwerk in de muziek. Ook de samenwerking met Pianoschool Scarlatti is daarin vruchtbaar.

Op het programma staan ook twee fysieke bijeenkomsten, meer online adverteren en aannamebeleid via de website. Locatie etc. moet daarvoor nog bepaald worden. Het is in de pijplijn en gaat vorm krijgen dit jaar.

Goudraad Intervisie en Muziek draait op drie belangrijkst poten: 1 lesgeven in Nederlands, 2 (trainen) in intervisie (bedrijven en particuliere) en 3 Muziek (optredens, therapie en lesgeven).