Wat is het nut van intervisie advocatuur (behalve u po punten halen)? Hoe haalt u zoveel mogelijk uit een goede intervisie advocatuur? Uit welke soorten intervisie advocatuur kunt u kiezen? Twee intervisie voorbeelden zijn verwerkt in dit artikel.

Wat is het nut van intervisie advocatuur?

De door NOvA (advocatenorde.nl) (Nederlandse orde van advocaten) ingestelde plicht voor intervisie advocatuur is ingezet om twee redenen. Ten eerste om de beroepsgroep op te tillen naar een hoger niveau. Ten tweede om de verdeling werk en privé te bevorderen. Goudraad Intervisie springt hierop in omdat de missie aansluit: namelijk, zoveel mogelijk beroepsgroepen met intervisie bijstaan.

Wanneer u participeert in intervisie advocatuur biedt dat voor u een aantal voordelen:

 1. het zorgt dat u werk overzichtelijk en efficiënt blijft;
 2. het bevordert dat u uw cliënten beter kunt bijstaan;
 3. het laat uw vertrouwen in werkzaamheden groeien, en;
 4. het heeft als positief effect dat u investeert in afstemming met anderen in uw doelgroep.

Goudraad Intervisie biedt de mogelijkheid om uw po punten behalen. Met andere woorden, u krijgt een bewijs van participatie, een certificaat.

Voorbeeld onderwerpen en Socrates methode

De socrates methode bestaat uit vijf stappen.

1e stap: Inbreng onderwerpen

Iedereen brengt een onderwerp in. De groep kiest een onderwerp dat het meest urgent en belangrijk blijkt te zijn. Dit gebeurt op basis van een eenvoudige stemming met een vragenrondje en turven. De onderwerpen waaruit gekozen kan worden zijn:

 • Belangenverstrengeling: een advocaat heeft gewerkt in een bedrijf waar de cliënt een bedrijfsongeval heeft gehad, waarover zij niet uitkomen.
 • Integriteit: de cliënt die op bezoek komt heeft de neiging om in felle uitlatingen te praten. Bijvoorbeeld ‘ik ga mijn baas iets aandoen’ of ‘ik ga mijn vrouw tot het uiterste uitkleden’.
 • Werkdruk; een advocaat brengt in dat de uren die hij heeft gestoken in zijn cliënt niet meer in overeenstemming zijn met de overeengekomen prijsafspraak. Om toch om meer geld te vragen is een lastige situatie. ‘Hoe breng ik dit netjes aan de orde?’

2e stap: Kiezen onderwerp en vragenronde

Besloten wordt om voor het onderwerp ‘werkdruk’ te kiezen. Daarna volgt een ronde waarin de anderen vragen stellen. Daarin stellen de deelnemers ieder twee open vragen. Vervolgens kan degene die het probleem aandraagt aangeven welke waarde een vraag heeft (wel/niet waardevol van 1-5). Dit geeft de probleemeigenaar aan bij de vraag op een flipover. Deze persoon geeft geeft vervolgens kort antwoord.

3e stap: Adviesronde en out-of-de box

Vervolgens volgt een adviesronde waarin de probleeminbrenger ook een waarde geeft aan elk advies, dat op een flipover is opgeschreven. Tot slot stimuleert de intervisiebegeleider tot nog out-of-de box advies. Hierdoor ontstaat een luchtige sfeer. In deze sfeer vindt dan ook de afronding plaats.

4e stap: Acties meenemen naar huis: tevreden deelnemers

In de afronding van de intervisie advocaten geeft de probleeminbrenger aan welke acties hij/zij meeneemt. Daarna noemen de overige intervisiekandidaten ook minstens twee acties betreffende hun eigen ingebrachte intervisie onderwerp.

Tot slot gaat iedereen met actiepunten en een actiegericht gevoel naar huis. Dat blijkt vooral uit de korte evaluatie over hoe het is bevallen. Die is altijd in de trant van ‘veel geleerd om zelf goede vragen te stellen’,  ‘fijn dat de rode draad duidelijk bleef’ en ‘‘leuk, enthousiaste en interactieve sessie’.

5e stap: Nazorg intervisie advocaten

Een week later volgt een enquête voor de nazorg op korte termijn. Daarna benadert Goudraad Intervisie u voor een vervolgsessie. Ook krijgt u een bewijs van deelname in de vorm van een certificaat. Op dit certificaat staat een duidelijke vermelding dat u twee uur intervisie heeft gedaan met een geregistreerde intervisiebegeleider.

——————————————————————————————–

Hoe haalt u zoveel mogelijk uit een goede intervisie advocatuur?

Om te zorgen dat u zoveel mogelijk uit uw intervisie advocatuur zijn een drietal zaken belangrijk.

 • Ten eerste is het van belang om een aantal onderwerpen paraat te hebben waar u aan wilt werken.
 • Ten tweede helpt het indien u getraind bent in luistervaardigheden als actief luisteren: open vragen stellen, samenvatten en doorvragen.
 • Tot slot is intervisie advocatuur extra interessant indien de deelnemers een open houding aannemen. Niet te snel oordelen over de inbreng.

In een herhalingssessie kunt u onderwerpen laten terugkomen en verder uitwerken. Dit is ook de reden dat u meerdere sessies aangeboden krijgt. De intervisiebegeleider van Goudraad intervisie biedt een serie van vier maal twee uur. Dit voldoet aan de vereiste van 8 uur voor het behalen van de po punten. Het is aan te raden twee of meer sessies bij dezelfde intervisiebegeleider te volgen.

Hoe krijgt u zo veel mogelijk profijt en plezier door intervisie advocatuur?

U wilt geen saaie en langdradige sessies waar de energie slechts naar één persoon gaat. Ook wilt u niet een sessie waar afgeweken is van het onderwerp. Daarom is variatie, rode draad en focus op het ingebrachte onderwerp heel belangrijk.

Goudraad intervisie biedt u sessies die voldoen aan de eisen en gericht zijn op onderwerpen die u zelf aanreikt. Het is wel afhankelijk van de groep hoe de dynamiek is. Dus u kunt zelf aangeven hoe u de intervisie advocaten wilt;

 • Intervisie voor advocaten met uw eigen groep van kantoor;
 • Intervisie voor advocaten met gelijkgestemden uit een of twee rechtsgebieden.

Uit welke soorten intervisie advocatuur kunt u kiezen?

In de intervisie advocatuur zijn een aantal soorten intervisie gangbaar. In principe is de hoeveelheid oneindig. Er zijn veel verschillende methodieken in omgang.

Bij Goudraad Intervisie heeft de intervisiebegeleider een lijst van 23 methodieken tot haar beschikking. Deze methodieken kan de intervisiebegeleider ook combineren.

Voorbeelden van methodieken:

 • Socrates methode (vertraagd denkproces);
 • Clinic methode (met behulp van rollenspel);
 • De methode Balint (oplossingsgericht);
 • Turbo (versnelde) sessie;
 • e.d.

_____________________________________________________________

Voorbeeld ‘Clinic’ methode met rollenspel:

De ‘Clinic’ methode bestaat uit zes stappen.

1e stap: Inbreng onderwerpen

Iedereen brengt een onderwerp in. De groep kiest een onderwerp dat het meest urgent en belangrijk blijkt te zijn. Dit gebeurt op basis van een eenvoudige stemming met een vragenrondje en turven. De onderwerpen waaruit gekozen kan worden zijn:

 • Belangenverstrengeling: een advocaat heeft gewerkt in een bedrijf waar de cliënt een bedrijfsongeval heeft gehad, waarover zij niet uitkomen.
 • Integriteit: de cliënt die op bezoek komt heeft de neiging om in felle uitlatingen te praten. Bijvoorbeeld ‘ik ga mijn baas iets aandoen’ of ‘ik ga mijn vrouw tot het uiterste uitkleden’.
 • Werkdruk; een advocaat brengt in dat de uren die hij heeft gestoken in zijn cliënt niet meer in overeenstemming zijn met de overeengekomen prijsafspraak. Om toch om meer geld te vragen is een lastige situatie. ‘Hoe breng ik dit netjes aan de orde?’

2e stap: Onderwerp kiezen en vragenronde

Besloten wordt om voor het onderwerp ‘belangenverstrengeling’ te kiezen. Daarna volgt een vragenronde, waarin de deelnemers ieder twee open vragen stellen. Elke vraag wordt kort beantwoord.

3e stao: Rollenspel en nabespreking in de vorm van adviezen

Daarna volgt een rollenspel waarin de probleemeigenaar samen met een deelnemer de situatie voorspeelt. De deelnemers geven commentaar. De probleemeigenaar beschrijft hoe hij/zij het ervaren heeft. Dit onder goede begeleiding van de intervisiebegeleider, intervisiecoach of intervisietrainer.

4e stap: Out-of-de box advies en luchtige afronding 

Tot slot stimuleert de intervisiebegeleider tot het geven van nog meer advies: nu out-of-de box advies. Hierdoor ontstaat een luchtige sfeer, In die sfeer kan de intervisiebegeleider de intervisie advocaten prettig afronden .

In de afronding van de intervisie advocaten geeft de probleeminbrenger aan welke acties hij/zij meeneemt. De overige intervisiekandidaten noemen ook minstens twee acties betreffende hun eigen ingebrachte intervisie onderwerp.

5e stap: Actiepunten en evaluatie

Iedereen gaat met actiepunten en een actiegericht gevoel naar huis. Een korte evaluatie over hoe het is bevallen is altijd in de trant van ‘veel geleerd om zelf goede vragen te stellen’,  ‘fijn dat de rode draad duidelijk bleef’ en ‘‘leuk, enthousiaste en interactieve sessie’.

6e stap: Nazorg intervisie advocaten

Een week later volgt een enquête voor de nazorg op korte termijn. Daarna benadert Goudraad Intervisie u voor een vervolgsessie. Ook krijgt u een bewijs van deelname in de vorm van een certificaat. Op dit certificaat staat een duidelijke vermelding dat u twee uur intervisie heeft gedaan met een geregistreerde intervisiebegeleider.