Gouda
0644316367
info@goudraad.nl

Intervisie voorbeeld HR-tool

Intervisie voorbeeld HR-tool

Goudraad Intervisie is opgericht in 2008. De oprichter en inspirator is trainer/communicatiekundige mevrouw Gwyn van der Giessen. Indien er opdrachten met specifieke situaties zijn, werkt zij samen met gespecialiseerde deskundigen.

Contact manager

Een belangrijke opdracht bij Movares leverde een nominatie op. Anders gezegd; Goudraad kreeg een prijs voor de best uitgewerkte interventie.

Hoe het begon. Het is oktober 2012 en de gesprekken vooraf aan de sessies zijn inspirerend en hoopgevend. Waarom zijn de gesprekken zijn de gesprekken zo inspirerend? Omdat de manager een coachende stijl heeft van leidinggeven. Dat betekent dat hij openstaat voor een methode waarin medewerkers vanzelf overgaan op zelfreflectie (www.zelfreflectie.nl). Daar voegt hij aan toe, wanneer er meer zelfsturing is gerealiseerd, is hij nog meer tevreden.

Frequentie intervisie

De frequentie, ofwel het aantal keren dat de intervisie plaatsvindt is bepalend voor het resultaat. Daarom is het beter om een grote interval te hebben tussen twee sessies. In deze tijd kunnen de aangereikte adviezen omgezet worden in handelingen. In de intervisiesessie bij Movares vindt de intervisie plaats een half uur voor een al bestaande vergadering. En dit herhaalt zich over drie maanden elke twee weken. Doordat de intervisie maar een half uur duurt, hoeven de medewerkers van de afdeling niet veel tijd op te geven van hun normale werktijd.

Half uur per sessie

Tijdens elke intervisie ben ik een half uur eerder aanwezig. De dag ervoor heb ik op basis van een korte rapportage een aantal kenmerken van de leden van de vergadering bestudeerd. Verder ga ik er vrij open in. Mijn ervaring is hoe meer open ik ben, hoe neutraler ik kan reageren op de input van de deelnemers. Voor mij is het een interessante uitdaging om met een doelgroep ingenieurs te werken. Dit omdat deze doelgroep meestal minder makkelijk uit te lokken is om te praten over gevoelskwesties.

Inbreng probleem en vragen

Na binnenkomst en iedereen persoonlijk gegroet heb, ga ik zitten aan het uiteinde van een ovaal ronde tafel. Ik houd een korte introductie. Naast mij zit eventueel een inhoudelijk adviseur die tijdens het traject is ingezet. In geen geval zit naast mij een manager of iemand anders hoger in de hiërarchie. Een aantal afspraken zijn belangrijk. Daarom vertel ik in een korte introductie dat de informatie binnenskamers blijft, dat het er omgaat om inzicht te krijgen in verschillende visies en knelpunten. Eerst een ronde probleemverkenning, iedereen komt aan bod. Anderen mogen open vragen stellen, kort samenvatten. Daarentegen mogen zij niet oordelen.

Keuze probleem en adviezen

Nadat de ronde voorbij is, stellen we een probleem centraal en is er een rondje advies, niet iedereen hoeft advies te geven. Degene die het advies krijgt geeft aan welke drie adviezen voor hem relevant zijn. Korte aanduiding koud, lauw en warm vooraf aan het reageren op het advies helpt de omgeving en de persoon zelf, waar prioriteit voor een oplossing ligt.

Nieuwe modus op gang gezet

Een half uur is kort. Ik faciliteer de rondes heel strak. Geen advies verstopt in de vragenronde. Geen onaangename opmerkingen die blijven hangen. Een probleem is concreet door de leden opgelost, iedereen is opgelucht. Er is begrip ontstaan en beweging in alle knelpunten die genoemd zijn. Deze lossen vanzelf op in de dagelijkse gang van zaken. De modus om oplossingsgericht te denken is in gang gezet en zal de hele week effect hebben.

Opfrissen na twee weken

Na twee weken zakt deze weer en is het nodig dit op te frissen met nog een sessie. Na drie a vier sessies is een andere manier van werken op gang gezet.

Eindpresentaties

In een eindpresentatie zijn resultaten over persoonlijke inzichten gedeeld: belangrijke beslissingen over samenwerken, intrinsieke motivatie of dialoog. Tijdens de presentaties ben ik elke keer verbaasd. Wat is er allemaal losgemaakt? Voornamelijk door een bepaalde houding los te maken.

Expertise intervisiecoach

Dit proces is niet zomaar los te maken. Een aantal aspecten van de intervisiecoach spelen daarbij een belangrijke rol: gevoel van veiligheid creëren, openheid van spreken losmaken en intrinsieke motivatie aanspreken.

Resultaten in percentages

De tijd die voor de normale vergaderingen nodig is, 2 uur, is teruggebracht naar 1 à 1.5 uur. Tien van de twintig medewerkers zoeken elkaar vaker op voor informatie. En de manager ervaart dat de er een halve dag minder nodig is om zaken en onzekerheden van medewerkers te bespreken Meer zelforganisatie is bereikt.

Resultaat:

  • 50% meer eigen initiatief medewerkers
  • 40% minder vergadertijd
  • 20% meer tijd voor managers voor andere zaken

Schrijf je in voor een presentatie

Schrijf je in voor een presentatie Intervisie en ervaar het effect eerst zelf als manager of als medewerker zodat je het beter kan uitleggen aan anderen.

Translate