Gouda
0644316367
info@goudraad.nl

Training in intervisie HR Team

Training in intervisie HR Team

Waardoor is intervisie interessant? Waar moet je op letten om intervisie goed te doen? Wat is de rol van de coördinator? Welke methodieken zijn er? Zijn er reviews training en intervisie zelf?

Wat maakt intervisie zo interessant?

Het is een mooie manier om:

1 betrokkenheid te creëren in teams en met medewerkers onderling;

2 mogelijkheid om hart te luchten van medewerkers;

3 dilemma’s uitdiepen over tijdsdruk, energie en dynamiek en lastige gesprekken.

Intervisie bij Goudraad Intervisie: niet zo makkelijk hoor!

Wat zijn randvoorwaarden om te doen slagen?

Het is belangrijk dat je bij een intervisie volgens de Socrates Methode:

1 de rollen goed verdelen: wie is facilitator en deelnemers;

2 neem de tijd om thema te kiezen ter plekke over onderwerp in het nu (niet vooraf, zorgt voor voorgekauwde onderwerpen en niet over iets in de toekomst);

3 bij vragen stellen let op open vragen, dan kan probleeminbrenger verdiepen en open praten over onderwerp;

4 bij adviezen niet geremd voelen: de probleeminbrenger kiest zelf het advies wat bij haar/hem past, denk ook aan out-of-the box adviezen;

5 evalueer gezamenlijk: iedereen actieplan benoemen en tips en tops sessie.

De coördinator of manager doet niet mee!

De grootste reden tot falen bij intervisie, iedereen slaat dicht, gebeurt niks spannends. De thema’s zijn oppervlakkig. Oh ja, de coördinator doet mee.

De coördinator niet mee laten doen (kan op basis van inhoud management beslissingen nemen: omgeving moet veilig en betrouwbaar zijn)

Welke methodes zijn er en waarin verschillen ze?

Gebruik een erkende methode bijvoorbeeld de Socratesmethode.

Zie ook vijf stappen hierboven. Andere erkende methodes doen de vijf stappen, maar wijken af:

1 Turbo (geen vragenronde);

2 Dominante ideeën (vervang vragen stellen door vooraf bepaalde vragenlijst naar dominante ideeën;

3 Vissenkom (voeg toe aan vragenrond een binnenring met gesprek dat buitenring observeert);

4 Roddelmethode (voeg toe aan vragenronde een roddelmoment van de groep die over de kandidaat roddelen);

5 Ragnuse (vervang vragenronde met invulling verschillende rollen/posities).

Intervisie makkelijk? Vergeet het maar!

Vaak is een intervisie vervelend, onrustig en vaag. Dat komt omdat het niet goed uitgevoerd wordt.

Lastig bij de rol van facilitator bij intervisie (veel coaches weigeren zelfs om het nog te doen):

1 GEEN:Adviezen geven; jij staat buiten het proces, bent facilitator

2 Neem leiding in proces, geef zelf geen input.

3 WEL: Help bij ombuigen gesloten/suggestieve vragen naar open vragen

4 WEL: emoties begeleiden, even kans geven en weer herpakken

5 WEL: observeren non-verbaal gedrag over tevredenheid, afwijzing en acceptatie

Echt veel lastiger dan je denkt! Vooral afstand nemen van adviesrol.

Reviews

Reviews november 2022 over trainer/facilitator Gwyn van der Giessen van Goudraad Intervisie:

Kandidaat 1 na training

‘Veel praktijkvoorbeelden. Enthousiasme werkt aanstekelijk.’

Kandidaat 2 na intervisie

‘Jouw rol als intervisor heb je fantastisch ingevuld. Je liet ons de juiste dingen doen op het juiste moment. Je luisterde heel precies en wist ons te triggeren de juiste vragen te stellen. En wanneer dat niet ging hielp je ons dit om te zetten van een gesloten naar open vraag. Je wist uit de juiste handvatten, om er iets mee te doen naar boven te halen. 

Na afloop wilden wij nog een sessie Intervisie van jou. 

Intervisor is een vak. Jij verstaat de kunst om dit vak nog mooier te maken. 🙏🏽

Translate