Tarieven worden in 2024 aangepast aan indexering KVK 108,9 en soms iets meer om veranderende situatie 2024 te overbruggen en met ronde bedragen te blijven werken. Met bedrijven werken we met bedragen exclusief btw.

Mijn uurtarief is in 2024 excl. btw.

Wanneer situaties afwijken is het mogelijk over de bedragen te onderhandelen. Ook kunnen subsidies ingezet worden om de tarieven laag te houden.

Intervisie

Advocaten:

Per sessie intervisie online in 2024 afgerond 90 per intervisie excl btw

Abonnement van vier keer is in 2024 dan 360 met korting is 340 excl btw

Vertalers/mediators

Per sessie intervisie online in 2024 45 excl. btw

Moeders/ondernemers/BNI-leden MVO

Per sessie intervisie in 2024 25 per sessie incl btw

Training intervisie

650 per dagdeel excl btw

1300 per dag excl btw

Zelfevaluaties

Tarieven zelfevaluaties Raden van Toezicht in overleg

Vooraf wordt offerte besproken op basis van evaluatie bestaande uit interviews, leestijd, sessie algemeen en rapportage.

Uurtarief is 100 excl btw voor het lezen van rapportages en 150 voor het houden van interviews. Een eindsessie met het bespreken van de evaluatie is een vast bedrag van 1000 excl. btw. Een evaluatie is dan meestal 3000 à 4000.

Aanmelden via contactformulier