Persoon

Ik, Gwyn van der Giessen, ben in 2004 met Goudraad Intervisie begonnen omdat ik gegrepen ben door wat intervisie mensen kan brengen in hun persoonlijke groei. Het is een heel effectieve manier van reflectie.

Vandaar mijn slogan: heel Nederland sterk door Reflectie.

Mensen helpen ontwikkelen

Als Gedragskundige en communicatiespecialist heb ik 15 jaar met veel plezier en creativiteit de vakken Marketing en Communicatie in het HBO gegeven. Het leukste daarvan was om jonge mensen te helpen zich te ontwikkelen door ze met oefeningen en vraagstukken zelf aan het denken te zetten. 

Tijdens de coaching opleiding die ik toen volgde ben ik in aanraking gekomen met de kracht van intervisie. Ik heb vervolgens een opleiding gevolgd om mensen op te leiden tot intervisie facilitator. De docenten van het HBO waren mijn eerste ‘klanten’. Deze trainingen geef ik nog steeds.

De rol van intervisie facilitator ligt mij goed omdat ik nieuwsgierig ben hoe mensen tot inzichten en beslissingen komen. Ik voel sfeer aan en kan die positief beïnvloeden, zodat een veilige omgeving ontstaat waarin mensen creatief en zichzelf durven zijn. Dat versterkt de persoonlijke groei en de kwaliteit van de oplossingen of inzichten.

In de Zelfevaluatie van Raden van Toezicht gebruik ik deze vaardigheden ook om op strategisch niveau deze zelfevaluaties te begeleiden.

Gedreven

Mijn klanten omschrijven mij als: voortvarend, gedreven en inspirerend, zuiver, betrokken, goed improviserend of juist structuur biedend waar nodig, prettig en sociaal. Vaak wordt ook gezegd dat ik veel ruimte bied, wat mijn klanten erg prettig vinden.

Daarnaast

Naast intervisie en intervisietraining geef ik viool- en pianoles, geef ik workshops in Folk-muziek en geef ik in verschillende samenstellingen muziekuitvoeringen. 

De overeenkomst tussen muziek en intervisie begeleiding ligt voor mij in het zorgen voor contact en sfeer tussen publiek of deelnemers en mij, inspelen op de situatie, binnen een gekozen arrangement of structuur/ methode juist improviseren en nieuwsgierig blijven.

 

Ook ben ik nog interim docent Nederlands en beschikbaar voor korte opdrachten.

Wat is een intervisiebegeleider? Wat zijn interventies voor een intervisiebegeleider? Welke methodieken heeft een intervisiebegeleider ter beschikking? Wat is de achtergrond van een intervisiebegeleider? Wat maakt de intervisiebegeleider bij Goudraad Intervisie interessant?

Wat is een intervisiebegeleider?

Ten eerste begeleidt een intervisiebegeleider het proces van een gesprek van een groep personen. Tent tweede faciliteert een intervisiebegeleider het gesprek en de deelnemers coachen elkaar. Daarbij krijgen de deelnemers middelen aangereikt om dat gestructureerd te doen.

Een intervisiebegeleider kan interventies hanteren om op die manier het gesprek en de rode draad terug te pakken. Ook doet de intervisiebegeleider interventies om de deelnemers goede vragen te laten stellen en stimuleert de deelnemers om out-of-de box adviezen aan elkaar te geven. Tot slot kan een intervisiebegeleider ook helpen bij het beantwoorden van vragen. Dit kan de intervisiebegeleider doen door de vraag te stellen: ‘is de vragensteller tevreden met het antwoord, of zou het meer willen horen?’

Interventies van een intervisiebegeleider zijn gericht op:

 • rode draad vasthouden;
 • goede open vragen laten stellen door de deelnemers;
 • out-of-de box ideeën te genereren;
 • te helpen of een deelnemer ook echt antwoord krijgt op een vraag.

Wat zijn interventies voor een intervisiebegeleider?

Een intervisiebegeleider, of coach of trainer, heeft als doel om het proces van het gesprek in goede banen te leiden. Daarbij maakt de intervisiebegeleider gebruik van middelen als methodiek, interventies en gesprekstechnieken.

Interventies zijn:

 • methodieken;
 • interventies;
 • gesprekstechnieken.

Welke methodieken heeft een intervisiecoach tot zijn/haar beschikking?

De methodieken die de intervisiebegeleider tot zijn/haar beschikking heeft zijn divers. Als het goed is, is de begeleider hierin getraind. Er zijn verschillende cursussen, instanties en scholen die hierin opleiding aanbieden.

Methodieken zijn:

 • Socratesmethode;
 • Balint;
 • Clinic;
 • Roddeltechniek;
 • Turbomethode;
 • Etc.

Wat is de achtergrond van een intervisiebegeleider?

Een goede intervisiebegeleider heeft opleiding in gedragspsychologie, gesprekstechnieken en vaardighedentrainingen. Daarnaast is het ook belangrijk om ervaring en kennis te hebben van governance in bepaalde gebieden. Bijvoorbeeld in de zorg en jeugdzorg spelen veel veranderingen. Het is handig indien de intervisiebegeleider hiervan op de hoogte is. Ook in de advocatuur zijn er ontwikkelingen bijvoorbeeld over het omgaan met belangenverstrengeling, integriteit en verdeling uren. In het onderwijs is omgaan met tijd, roostering en accreditatie een belangrijke ontwikkeling.

De intervisiebegeleider heeft als het goed is:

 • kennis en ervaring met intervisie methodieken;
 • kennis en ervaring met gesprekstechnieken;
 • kennis en ervaring met gedragsverandering;
 • kennis en ervaring in governance van een bepaald gebied bijvoorbeeld zorg, advocatuur of onderwijs;

In sommige gevallen moet een intervisiecoach geregistreerd zijn bij bijvoorbeeld NOvA, WBTV of NVTZ.

Wat maakt een intervisiebegeleider bij Goudraad Intervisie interessant?

Een intervisiebegeleider bij Goudraad Intervisie is gespecialiseerd in gedragspsychologie en gespreksvaardigheden door twintig jaar geven van sociale managementtrainingen in hoger (volwassen) onderwijs. Daarnaast heeft de begeleider voldoende ervaring in de governance van de verschillende gebieden zorg, advocatuur en onderwijs.

Ook is mevr drs. G.Y. van der Giessen een enthousiaste persoonlijkheid die intervisie op een verfrissende en uitdagende manier weet te brengen. Kenmerken van intervisiebegeleider bij Goudraad Intervisie:

 • gedreven en enthousiast;
 • kan rode draad goed vasthouden;
 • laat zich niet snel op de kast jagen;
 • ervaring met verschillende doelgroepen;
 • ervaring met offline en online intervisie;
 • master communicatie, en diploma coaching;

Hoe zorg je dat de context waarin intervisie wordt gegeven veilig en betrouwbaar is? Goudraad Intervisie maart 2023

Natuurlijk is er de geheimhoudingsplicht. In hoeverre wordt hieraan gehouden door de senior en de medewerkers? Dit vraagt een bepaalde culturele omslag en instelling om gezamenlijk verder te komen in het bedrijf. En niet om elkaar de pas af te snijden.

Een ander advies kan zijn om de sessies door een externe intervisiebegeleider te laten doen. Echter, dan krijgt hij/zij weer heel veel informatie te horen. Uitgaande dat deze begeleider ook hier weer integer mee omgaat, is dan belangrijk. Wanneer het management ingelicht moet worden over verandering, kan dit beter als actiepunt aan de deelnemers zelf overgelaten worden.

In de BNI presentatie kun je teruglezen hierover en andere aspecten over intervisie bij Goudraad

Wat is intervisie coaching ? Wat leren deelnemers van intervisie coaching? Welke soorten intervisie coaching zijn er? Wat zijn de eisen van een intervisiecoach? Waarom een intervisiecoach bij Goudraad Intervisie?

Wat is intervisie coaching?

 

Wat is intervisie? Goudraad Intervisie 0644316367

Het mooie is, de deelnemers coachen elkaar. Daarom wordt ook het begrip intervisie coaching gebruikt. Het gaat er nog steeds om dat de gespreksleider het gesprek faciliteert. Het kan zijn dat een intervisie vraagt om interventies die meer coachend van aard zijn:

Interventies van een intervisiecoach zijn gericht op deelnemers:

   

   • die langdradig zijn, af te remmen;

   • die geen duidelijke ja of nee zeggen, hierop wijzen;

   • die het gevoel hebben niet gehoord te worden, de kans geven om gehoord te worden.

  Wat leren deelnemers van intervisie coaching?

  Een intervisiecoach heeft als doel om tijdens het proces van het gesprek interventies te doen die ertoe leiden dat de deelnemers volwaardige gesprekspartners van elkaar zijn. Ook is het doel om zelfsturing op te wekken. De deelnemers leren daardoor beter:

    

    • open vragen te stellen en doorvragen over het probleem;

    • te luisteren naar de inbreng van anderen en daarover door te vragen;

    • hun eigen houding en gedrag te analyseren en het effect op anderen te ervaren;

    • anderen te wijzen op behoeftes in een gelijkwaardig gesprek.

   Welke soorten intervisie coaching zijn er?

   Bij intervisie coaching zijn de methodieken meer gericht op houding en gedrag. Daarom zijn de methodieken die de intervisiecoach tot zijn/haar beschikking heeft, zeer divers.

   Methodieken zijn:

     

     • binnen en buitencirkel;

     • Clinic met gebruik van cases en rollenspel;

     • Balint met gebruik van speciale systematiek van vragen;

     • OGW; gebruik van oplossingsgerichte werkwijze (OGW); (veel in de zorg toegepast)

    Wat zijn de eisen van een intervisiecoach?

    Een goede intervisiecoach heeft opleiding gehad in het begeleiden van gesprekken, opbouwen van coachgesprekken (Egan bijvoorbeeld) en het doen van interventies bij opvallend gedrag.

    De intervisiecoach heeft als het goed is kennis en ervaring met:

      

      • coachtechnieken (Egan e.a.)

      • doen van interventies als spiegelen, gesloten vragen ombuigen naar open vragen en prikkelen tot out-of-the box adviezen;

      • rode draad vasthouden voor de groep.

     Waarom een intervisiecoach bij Goudraad Intervisie?

     De intervisiecoach, mevrouw drs. G. Y. van der Giessen, bij Goudraad Intervisie heeft een uitgebreide opleiding gehad (3 jaar Academy voor coaching en counseling Den Haag).

     Bij deze opleiding is uitgebreid aandacht besteed aan verschillende coachtechnieken. Deze coach technieken zijn ook toegepast in groepen en rollenspelen tijdens de trainingen.

     Ook zijn verschillende vormen van intervisie met deelnemers van de cursus toegepast en besproken. In een groep van vier cursisten is een jaar lang actief intervisie gedaan met verschillende methodieken en daarbij werd de intervisiecoach streng beoordeeld.

     Ook is mevrouw drs. G.Y. (Gwyn) van der Giessen een enthousiaste persoonlijkheid die intervisie op een verfrissende en uitdagende manier weet te brengen. Feedback tijdens haar opleiding:

       

       • een professioneel deskundige coach;

       • kan de verschillende coachtechnieken goed toepassen;

       • durft te confronteren met wijsheid.

       

      Wat is intervisie training? Wat is het doel van trainen tijdens een intervisie? Wat maakt dat deelnemers elkaar trainen? Hoe krijg u meer zelfsturende teams? Wat is de rol van de intervisietrainer van Goudraad Intervisie?

      Wat is intervisie training?

      Bij een een intervisie training is het effect van intervisie (Waarom intervisie?) zodanig dat er een transformatie optreedt. De deelnemers zien oplossingen, ervaren dat en gaan elkaar stimuleren om nog meer oplossingen te vinden. Hierdoor is er een gelijkwaardige uitwisseling van inzichten dat inspirerend werkt.

      Bij een intervisie training is het noodzakelijk dat een manager over bestuurder niet aanwezig zou moeten zijn bij een training. Echter, soms kan het wel nuttig zijn, maar dan is de hele intervisie gericht op deze hogere macht.

      Basisregels bij intervisie;

      • bij intervisie training participeert iedereen gelijkwaardig;
      • bij intervisie training is geen persoon met ander functieniveau aanwezig (geen coördinator, manager of bestuurder);
      • bij intervisie training is blijft informatie binnen de groep (alleen indien gevraagd kunnen presentaties gehouden worden en bepalen de deelnemers zelf of zij informatie naar buiten brengen).

      Wat is het doel van trainen tijdens intervisie?

      Het doel van trainen in het bedrijfsleven is om te zorgen dat de deelnemers meer middelen ontdekken om feedback te geven, om vragen te stellen als iemand in de problemen zit en om steun te bieden aan anderen. Hierdoor versterkt het vermogen op meerdere terreinen:

      • intervisie training versterkt teambuilding;
      • intervisie training versterkt samenwerking;
      • intervisie training versterkt zelfsturend gedrag;
      • intervisie training versterkt dat meer beslissingen worden genomen om keuzes te maken; (groot voordeel bij ziekteverzuim, verandermanagement en crises);

      Daarnaast versterkt training in intervisie:

      • intervisie training versterkt vermogen tot efficiënter vergaderen;
      • intervisie training vermindert lastige gesprekken voor hr-managers’;
      • intervisie training versterkt eigen verantwoordelijkheid en trotst op prestaties op het werk.

      Wat maakt dat deelnemers elkaar trainen?

      De intervisie heeft als doel dat deelnemers uiteindelijk zelfstandig intervisiesessies met elkaar kunnen houden. Iemand kiest een gespreksleider in een groep en de deelnemers volgen volgens een bepaalde methodiek. In het begin kan die eenvoudig zijn. Een basismethode is de vijf-stapmethode:

      • iedereen brengt probleem kort in, daarna probleem inbrenger kiezen;
      • toelichting van de probleem inbrenger;
      • vragenronde van deelnemers (en gradaties in waarneming)
      • adviesronde van deelnemers (en gradaties in waarneming)
      • evaluatie en rondje actiepunten van alle deelnemers.

      In een intervisie training gebeurt dit laatste op basis van in het begin door iedereen ingebrachte problemen (ook al heeft deze niet centraal gestaan, toch is het mogelijk door naar de oplossingen voor een ander te luisteren voor uzelf ook oplossingen te bedenken).

      Hoe krijgt u meer zelfsturende teams?

      Als het goed is heeft een team al zelfsturend vermogen. Echter, soms is het nodig die zelfsturend vermogen te verhogen. Bijvoorbeeld bij organisatieverandering, crises of persoonlijke behoeftes tot ontwikkeling.

      In het onderwijs speelde accreditatie een grote rol in de jaren 90. Echter, ook was er een ontwikkeling om meer met persoonlijke ontwikkeling van docenten te gaan doen. Deze twee ontwikkelingen spraken elkaar tegen. Wanneer van bovenaf opgelegde criteria moeten worden voldaan en tegelijk zelfontwikkeling aan dacht krijgt, gaat niemand aan zelfontwikkeling doen. Vooral als individuen afgerekend werden op het niet navolgen van standaarden.

      Meer zelfsturing vraagt dus:

      • interne zelfsturing ondersteunende missie/visie en doelen;
      • managers die kennis en ervaring hebben met zelfsturing van medewerkers’;
      • medewerkers die beloond worden voor zelfsturing.

      Wat is de rol van de intervisietrainer van Goudraad Intervisie?

      De intervisietrainer (Intervisiebegeleider), mevrouw drs. G.Y. van der Giessen, is gespecialiseerd in het geven van trainingen in verschillende situaties. Twintig jaar in het onderwijs trainingen voor (jong)volwassenen heeft gezorgd voor een groot inzicht in het ontwikkelen, uitvoeren en anticiperen op onverwachte situaties. Enkele kenmerken dat deze training in intervisie uitzonderlijk maakt:

      • in de intervisie training is toepassing van verschillende incentives (beloningen en stimulerende oefeningen);
      • in de intervisie training is de opbouw gebaseerd op het verwerken van informatie dat teruggaat naar inzichten van Socrates (vertragen denkproces, opschrijven en delen informatie en gradaties in aannemen van informatie);
      • in de intervisie training is een werkvorm waarin deelnemers allen participeren en met actiepunten verder kunnen.

      De ervaring van de intervisie trainer bij organisaties als Movares en ABN AMRO hebben laten zien dat intervisie is deze vorm werkt. Voorbeelden van bedrijven waar de werkwijze van mevrouw van der Giessen heeft gewerkt:

      • Movares
      • ABN AMRO

      Mevrouw van der Giessen is genomineerd voor haar interventies en heeft HR een hoop geld bespaard. Het is heel belangrijk dat het management achter deze vorm van veranderingstool staat. Anders heeft het geen zin om een intervisie training te starten die leidt tot het zelfstandige medewerkers.

      Commentaar van medewerkers na intervisietraject Goudraad Intervisie in het bedrijf:

      • door de intervisie training heb ik durven kiezen hoe ik verder wil in de verandering;
      • door de intervisie training durfden jonge medewerkers ouderen meer te benaderen voor informatie;
      • door de intervisie training hebben we meer afstemming gevonden met elkaar om te acquireren;
      • door de intervisie training gingen we vaker bij elkaar langs voor informatie;
      • door de intervisie training heb ik als HR-manager weinig lastige gesprekken hoeven voeren en veel tijd en geld overgehouden voor andere zaken.

       

      06 44 31 63 67

      info@goudraad.nl