Gouda
0644316367
info@goudraad.nl

Online intervisie

Hoe werkt intervisie online? Wat zijn voordelen van online? Wat zijn kenmerken van online sessies? Wat is de rol van de intervisiebegeleider bij online sessies?

Hoe werkt intervisie online?

Wanneer intervisie online aangeboden is, dan betekent dit dat via Zoom of Teams (of eventueel een intern gebruikt programma) plaatsvindt. De deelnemers kunnen zich aan melden via een vooraf gestuurde link. Ook is een instructie meestal gangbaar waarin aangegeven is om vooraf geluid en apparatuur te testen. Privacy is van belang bij het gebruik van online videoconference.

Welke vormen van online zijn mogelijk:

 • Zoom;
 • Teams;
 • Een intern gebruikt videoconference programma.

De deelnemers zitten het liefst vijf minuten vooraf aan de sessie klaar en hebben pen en papier paraat. De intervisiebegeleider zal vervolgens de stappen van een intervisie, 5, 6 of meer, met de groep ondersteund door middel van een PowerPoint. Bij het inbrengen van de onderwerpen, dilemma’s of thema’s kan met behulp van online hulpmiddelen (bijvoorbeeld MentiMeter) een meting gedaan worden. Uit de meting komt dan voort welk thema centraal gaat staan voor de sessie.

Wat zijn voordelen van online?

Voordelen van online zijn;

 • dat de probleeminbrenger goed te horen is;
 • dat de probleeminbrenger zijn/haar verhaal duidelijk kan uitleggen;
 • dat extra middelen om in te zetten (chatbox, break-outrooms, PowerPoint, MentiMeter etc.)

Het is dan van belang dat de rest van de groep op ‘mute’ staat. In de vragenronde is het mogelijk de vragen via de chat te laten stellen en vervolgens in PowerPoint met ‘share documents’ te delen. Vervolgens kan de probleeminbrenger de vragen duiden met een schaal van 1-5 of met koud/lauw/warm om aan te geven of een vraag relevent is voor hem/haar of niet. Ook is het mogelijk om in breakout-rooms in subgroepen uiteen te gaan.

Wat zijn kenmerken van online sessies?

In de adviesronde kan op dezelfde manier informatie via de chat aangeboden worden en in de PowerPoint overzichtelijk gedeeld worden. Tevens kunnen de actieplannen meteen visueel gedeeld worden. Op deze wijze is het mogelijk om een sessie te ondergaan met de volgende kenmerken:

 • overzichtelijk,
 • gezamenlijke inbreng, en;
 • samenhangend.

Wat is de rol van de intervisiebegeleider bij online sessies?

Het zal voor de intervisiebegeleider minder makkelijk zijn non-verbale uitingen op te vangen en te interpreteren. Echter, na ervaring blijkt dat het wel mogelijk is voldoende hiervan op te pakken via taalgebruik, stemgeluid en beeld. Het is soms is nodig extra door te vragen. In het uiterste geval kan het fijn zijn vooraf aan de sessie extra informatie over deelnemers te observeren.

Een intervisiebegeleider heeft ervaring met:

 • verbale uitingen (stem- en taalgebruik) en interpreteren bewegingen op het beeldscherm;
 • omgaan met communicatiemiddelen als emoticons op beeldschermen, chatbox, MentiMeter e.d.
 • omgaan met break-outrooms indien groepen opgedeeld worden;
 • omgaan met alternatieve invulling van een rollenspel, feedback situaties en gebruik muteknop.

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

We spammen niet! Lees meer in ons privacybeleid

Translate