Gouda
0644316367
info@goudraad.nl

Intervisie

Wat is intervisie? Welke eisen stelt men aan intervisie? Welke kwaliteiten heeft een intervisiebegeleider bij Goudraad Intervisie? Wat is de kracht van een gedragsdeskundige als intervisiebegeleider?

Wat is intervisie?

Intervisie is een manier om deskundigheidsbevordering te creëren en zelfsturing te bevorderen in uw bedrijf, kantoor of individueel. Het is een gespreksvorm waarbij de begeleider niet betrokken is bij de inhoud, maar deze faciliteert. Een groep gelijkgestemden brengt ieder een thema in dat besproken wordt op Socratische wijze: eerst vragenronde met open vragen, niet oordelen en daarna een adviesronde. De inbrenger geeft telkens aan of een vraag interessant is of niet voor hem/haar. Dit gebeurt ook met de adviezen. Hierdoor gaat de inbrenger met waardevol advies naar huis waar hij/zij aan toe is. Ook de rest van de groep kan aan het eind zijn/haar eigen thema nog eens bekijken en adviezen meenemen die voor hem/haar relevant zijn. Naast de Socratische methode zijn er ook andere werkvormen.

De rol van de intervisiebegeleider is het begeleiden van dit gesprek door te letten op type vraagstellingen, houding en gedrag tijdens de sessies. Daarom is een gedragsdeskundige als Gwyn van der Giessen hiervoor de beste keuze.

Intervisie is een nieuwe vorm van leren die voor bepaalde doelgroepen verplicht is gesteld in 2020. Namelijk, voor advocaten (intervisie advocaten), vertalers (Intervisie Vertalers) zorgpersoneel (intervisie zorg) en toezichthouders (Intervisie voor toezichthouders).

intervisie
Intervisie

Welke eisen stelt men aan intervisie?

Intervisie moet voldoen aan de volgende eisen:

 • deelnemers beseffen dat de informatie van de besproken onderwerpen in de groep blijft;
 • deelnemers zijn gelijkgestemden in een bepaalde beroepsgroep;
 • geen niveauverschil door aanwezigheid van manager, bestuurder of andere persoon met hogere functie;
 • deelnemers volgen de opbouw van de intervisiebegeleider.

Welke kwaliteiten heeft een intervisiebegeleider bij Goudraad Intervisie?

 • Ten eerste is Intervisie bij Goudraad Intervisie is veilig en betrouwbaar. Informatie blijft bij de deelnemers, tenzij deelnemers zelf aangegeven dat ze informatie willen delen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een gesprek of presentatie met managers of bestuurders.
 • Daarnaast is de intervisiebegeleider bij Goudraad Intervisie een professionele intervisiebegeleider, met twintig jaar ervaring in trainen en gespreksvoering met jong volwassenen in het Hoger onderwijs (intervisie onderwijs).
intervisie geven
Movares klant
 • Ook heeft de intervisiebegeleider bij Goudraad Intervisie tien jaar ervaring in besturen, als bestuurslid communicatie. Daarbij heeft ze ook ervaring als verandermanager bij Movares en ABN AMRO. In de sector zorg heeft de intervisiebegeleider ervaring in de rol van communicatieadviseur bij Kwadraad.
 • Tot slot biedt Goudraad intervisie een professionele intervisiebegeleider die is aangesloten bij verschillende landelijke organisaties zoals NVTZ (nvtz.nl), WBTV (wbtv) en NOvA. Om bij NOvA geregistreerd te zijn is het nodig om een master te hebben. Ook is een recente opleiding in intervisie coaching verplicht. Of de afgelopen jaren recente ervaring als intervisiebegeleider.

Wat is de kracht van een gedragsdeskundige als intervisiebegeleider?

Ten eerste hoort de intervisie gericht te zijn op vaardigheden, gedragsregels en houding. Hierdoor bereiken de deelnemers van intervisie zelfsturing en persoonlijke ontwikkeling.

Daarnaast staat een goed gesprek staat centraal. Niet het praten over inhoudelijke cases. Dus het is een krachtig middel voor deskundigheidsbevordering omdat:

 • specialisatie in gedrag is een voorwaarde voor intervisie gericht op gedrag;
 • sessies lopen vaak uit of verzanden in gezellig samenzijn zonder professionele intervisiebegeleider;
 • een groep kan soms uitgeput zijn geraakt in het indienen van onderwerpen of het toepassen van werkvormen.

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

We spammen niet! Lees meer in ons privacybeleid

Translate