Intervisie

Wat is intervisie? Welke eisen stelt men aan intervisie? Welke kwaliteiten heeft een intervisiebegeleider bij Goudraad Intervisie? Wat is de kracht van een gedragsdeskundige als intervisiebegeleider?

Wat is intervisie?

Intervisie is een manier om deskundigheidsbevordering te creëren en zelfsturing te bevorderen in uw bedrijf, kantoor of individueel. Het is een gespreksvorm waarbij de begeleider niet betrokken is bij de inhoud, maar deze faciliteert. Een groep gelijkgestemden brengt ieder een thema in dat besproken wordt op Socratische wijze: eerst vragenronde met open vragen, niet oordelen en daarna een adviesronde. De inbrenger geeft telkens aan of een vraag interessant is of niet voor hem/haar. Dit gebeurt ook met de adviezen. Hierdoor gaat de inbrenger met waardevol advies naar huis waar hij/zij aan toe is. Ook de rest van de groep kan aan het eind zijn/haar eigen thema nog eens bekijken en adviezen meenemen die voor hem/haar relevant zijn. Naast de Socratische methode zijn er ook andere werkvormen.

De rol van de intervisiebegeleider is het begeleiden van dit gesprek door te letten op type vraagstellingen, houding en gedrag tijdens de sessies. Daarom is een gedragsdeskundige als Gwyn van der Giessen hiervoor de beste keuze.

Intervisie is een nieuwe vorm van leren die voor bepaalde doelgroepen verplicht is gesteld in 2020. Namelijk, voor advocaten (intervisie advocaten), vertalers (Intervisie Vertalers) zorgpersoneel (intervisie zorg) en toezichthouders (Intervisie voor toezichthouders).

intervisie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke eisen stelt men aan intervisie?

 

 

Intervisie moet voldoen aan de volgende eisen: 

 

  • deelnemers beseffen dat de informatie van de besproken onderwerpen in de groep blijft;

  • deelnemers zijn gelijkgestemden in een bepaalde beroepsgroep;

  • geen niveauverschil door aanwezigheid van manager, bestuurder of andere persoon met hogere functie;

  • deelnemers volgen de opbouw van de intervisiebegeleider.

Welke kwaliteiten heeft een intervisiebegeleider bij Goudraad Intervisie?

 

  • Ten eerste is Intervisie bij Goudraad Intervisie is veilig en betrouwbaar. Informatie blijft bij de deelnemers, tenzij deelnemers zelf aangegeven dat ze informatie willen delen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een gesprek of presentatie met managers of bestuurders.
  • Daarnaast is de intervisiebegeleider bij Goudraad Intervisie een professionele intervisiebegeleider, met twintig jaar ervaring in trainen en gespreksvoering met jong volwassenen in het Hoger onderwijs (intervisie onderwijs).

intervisie geven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Ook heeft de intervisiebegeleider bij Goudraad Intervisie tien jaar ervaring in besturen, als bestuurslid communicatie. Daarbij heeft ze ook ervaring als verandermanager bij Movares en ABN AMRO. In de sector zorg heeft de intervisiebegeleider ervaring in de rol van communicatieadviseur bij Kwadraad.

 

  • Tot slot biedt Goudraad intervisie een professionele intervisiebegeleider die is aangesloten bij verschillende landelijke organisaties zoals NVTZ (nvtz.nl), WBTV (wbtv) en NOvA. Om bij NOvA geregistreerd te zijn is het nodig om een master te hebben. Ook is een recente opleiding in intervisie coaching verplicht. Of de afgelopen jaren recente ervaring als intervisiebegeleider.

Wat is de kracht van een gedragsdeskundige als intervisiebegeleider?

Ten eerste hoort de intervisie gericht te zijn op vaardigheden, gedragsregels en houding. Hierdoor bereiken de deelnemers van intervisie zelfsturing en persoonlijke ontwikkeling.

Daarnaast staat een goed gesprek staat centraal. Niet het praten over inhoudelijke cases. Dus het is een krachtig middel voor deskundigheidsbevordering omdat:

 

  • specialisatie in gedrag is een voorwaarde voor intervisie gericht op gedrag;

  • sessies lopen vaak uit of verzanden in gezellig samenzijn zonder professionele intervisiebegeleider;

  • een groep kan soms uitgeput zijn geraakt in het indienen van onderwerpen of het toepassen van werkvormen.

Groepen:

Wat is intervisie advocaten? Hoe vaak moet u als advocaat intervisie doen volgens richtlijnen NOvA? Waarin is intervisie anders dan bij een GIO (gemeenschappelijk intern overleg) of peerreview? Is intervisie verplicht fysiek of kan het ook online? Wat zijn de eisen voor een intervisiebegeleider? Wat zijn afwijkende eisen bij specifieke beroepsverenigingen zoals vFAS?

Makkelijker vindbaar online met uw advocatenkantoor? Maak een afspraak met Tobias, LEGALISTA.

Wat is intervisie advocaten?

Bij intervisie advocatuur zijn richtlijnen vastgelegd. Daarbij gaat het om een gesprek met 3-8 gelijkgestemden waarin dilemma’s worden besproken onder leiding van een begeleide intervisiebegeleider. Voorbeelden van dilemma’s of onderwerpen:

 

  • verdeling privé en werk;
  • verdeling zaken wel/niet met toevoegingen;

  • omgaan met belangenverstrengeling;

  • onderwerpen rond integriteit;

  • omgaan met urendruk;

  • omgaan met gedragsregels.

Frequentie intervisie advocaten?

Volgens de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) moet u in het kader van de kwaliteitstoets minimaal 8 uur, oftewel 4x 2 uur, intervisie per jaar volgen. In 2023 is intervisie 2×4 uur verplicht. Dit mag nog steeds online.

Omdat niet altijd een professionele intervisiebegeleider in de buurt is, wordt soms uitgeweken naar een Gemeenschappelijk Integraal Overleg (GIO) of peerreview. Voor een GIO krijgt u geen PO-punten, maar heeft u wel aan intervisieplicht voldaan. Zie verder volgende paragraaf.

Waarin is intervisie anders dan GIO?

Bij intervisie advocaten gaat het om een gesprek met gelijkgestemden (in dit geval advocaten die werken in dezelfde rechtsgebieden) en het gaat over een dilemma dat speelt. Dit onderwerp wordt uitgewerkt en daarbij gaat de intervisie over drie dingen:

 

  • inzicht in en omgaan met vaardigheden;

  • feedback geven en ontvangen over houding;

  • verdieping in gedragsregels.

Bij intervisie is een rollenspel een potentieel middel om een gesprek te simuleren. Waarin verschilt een intervisie nu van andere gespreksvormen?

Een inhoudelijke cases bespreekt u in een peerreview. En een GIO loopt vaak uit op een rondje knelpunten, zonder verdieping. Ook voldoet u wel aan uw eis van 4x 2 uur samenzijn, maar krijgt u geen PO-punten voor GIO’s.

Nadelen van een GIO is dat het zonder intervisie begeleiding is. Hierdoor is de kans groot dat verdieping niet mogelijk is. U wilt werken aan persoonlijke groei en verder komen in uw vak. Het is aan te raden om een intervisiebegeleider in te schakelen.

Intervisie fysiek met flipover

Intervisie fysiek of online?

Intervisie kan op twee manieren plaatsvinden: fysiek of online. Op dit moment keurt de NOvA online intervisie goed. Hoe lang dit zal blijven duren is onzeker. Het kan zijn dat de online versies vanaf 1 januari 2022 niet meer gelden. Goudraad Intervisie biedt intervisie via Zoom aan. Ook zijn er drie aantrekkelijke locaties, namelijk:

 

  • Theater Concordia Haastrecht (goede parkeerplekken, eventueel inclusief lunch)

  • Webburo Spring (goede parkeerplekken, aan rand van Gouda)

  • Nelson Mandela Centrum (goede parkeerplekken, aan rand van Gouda)

Eisen intervisiebegeleider advocaten?

Het is belangrijk dat intervisie advocaten onder begeleiding van een bevoegd gespreksleider plaatsvindt. Een bevoegd intervisiebegeleider staat geregistreerd bij NOvA. Om deze registratie toegekend te krijgen moet een coach voldoen aan drie eisen:

 

 

 

 

Intervisie online

 

  • in bezit van een master (universitair geschoold);

  • diploma recente opleiding in intervisie coaching, intervisie training als intervisiebegeleider, of;

  • bewijs dat intervisie coaching, intervisie training als intervisiebegeleider in de afgelopen vijf jaar minstens 1x als is afgelegd. (zie normen NOvA www.nova.nl)

Ook is er een geheimhoudingsplicht is. Dit betekent dat vooraf afspraken worden gemaakt dat de informatie in de groep blijft. In een intervisiesessie komen dilemma’s aan de orde die gerelateerd zijn aan uw functioneren. Buiten de groep mag er niet over gepraat worden. Hierdoor ontstaat een open sfeer om echt te diepte in te gaan met lastige situaties.

De intervisieregels voor intervisie advocaten zijn samengevat:

  • aangestuurd door geregistreerde intervisiebegeleider;

  • 8 uur per jaar (4x 2 uur) met bewijs deelname bijvoorbeeld in de vorm van een certificaat;

  • minimaal 3 tot 10 deelnemers per sessie;

  • aanwezigen zijn gelijkgestemden (dezelfde rechtsvorm en gelijk functieniveau);

  • aanwezigen voldoen aan geheimhouding;

  • deelnemers participeren in de gekozen werkvorm (Socrates, Balint, Clinic ed.);

  • advocaten geven allemaal gelijke inbreng;

Afwijkende regels advocaten familierecht

Als familierecht advocaat bent u misschien aangesloten bij vFAS. De richtlijnen voor intervisie wijken dan af. Namelijk, in plaats van 3 advocaten, moeten de groepen 6 advocaten groot zijn. Ook moet de intervisiebegeleider twee maal met een co-begeleider hebben samengewerkt. Wilt u hierover mee weten? Deze richtlijnen kunt u lezen www.vfas.nl

Makkelijker vindbaar online met uw advocatenkantoor? Maak een afspraak met Tobias, LEGALISTA.

Advocaten intervisie: Doe het eens anders!

 

Doe het anders!

Nog intervisie gesprekken nodig? Ook eens wat anders voor ogen?

Uitdaging en enthousiast

Een verfrissende intervisie met een enthousiaste, uitdagende en gedragsgerichte coach?

Focus juist!

Focus is gericht op dilemma’s, gedrag en reflectie.

Certificaat en gericht op gedrag!

U krijgt een certificaat en gaat met concrete acties en tips naar huis.

Verrijkend

U zult het verrijkend vinden en waarschijnlijk vaker eens een andere intervisiecoach uitnodigen.

Reflectie verzekert vooruitgang

Het gaat erom dat u verder komt in reflectie en ontwikkeling.

Registratie als intervisiebegeleider NOvA

 

In juli 2021 heb ik officieel toestemming gekregen van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) om gespreksleider bij intervisie voor advocaten te geven. Het gaat om groepen advocaten in zes gebieden: arbeidsrecht, bestuursrecht, contractenrecht, familierecht, strafrecht en vastgoedrecht.

Certificaat en verdieping

Meldt u aan in groepen van 3 à 11 en ik regel een intervisiesessie. En vraag om je heen of er meer zijn die in uw groep willen. Misschien heeft u al een groep waarmee u intervisie doet. Echter, wilt u een nieuwe impuls en een certificaat van deelname. U mag intercollegiale gesprekken (GIO) aanvoeren als intervisie. Maar bedenk wel, een echte, goede intervisie, waarbij u met gelijkgestemden eens goed doorzaagt over uw kwaliteiten en potentie, geven verdieping aan uw werk.

Meer dan intercollegiaal gesprek

Ik hoor dat intervisie toch vaak afglijdt naar een gezellig intercollegiaal gesprek (GIO) of juist te diep ingaat op een specifieke inhoudelijke cases. Daar is intervisie niet voor bedoeld. Het gaat om het verrijken van uw vaardigheden in uw werk. Daarom ben ik uw ideale intervisiecoach. Ik ben gedragswetenschapper en let op verbaal en non-verbaal gedrag en begeleid het gesprek met creatieve interactievormen. Dit zorgt voor gegarandeerd succes en actieplannen voor elke deelnemer waar je weer een tijd mee vooruit kan!

Punten binnenhalen!

Het is nu halverwege 2021. Zorg dat je je intervisiepunten (4X 2 UUR) op tijd binnenhaalt. Ik verzeker u van mijn creatieve en professionele bijdrage hierin. Meldt u aan via mijn site of bel voor een vrijblijvende gesprek over de invulling van de groep. Het kan zowel online (scheelt reistijd en makkelijker te regelen met advocaten uit het hele land). U wilt misschien eens intervisie met iemand uit een andere regio. Dat maakt de gesprekken nog vrijblijvender.

Regie in eigen handen

Regie in eigen handen Uiteraard houd ik mij aan de regels van intervisie: veilig en betrouwbaar. Ik houd mij aan deze principes. Datgene wat besproken wordt blijft binnen de groep. U bepaalt uw eigen verbeterpunten en wat u met anderen buiten deelt.

Wat is een intervisie? Wat kunt u verwachten van een intervisiebegeleider? Wat is het doel van de intervisie zorg en de begeleiding? Welke intervisie regels zijn er voor intervisie in de zorg? Wat is het resultaat van intervisie zorg?

Wat is een intervisie?

Bij intervisie in de zorg (geregistreerde medewerkers in jeugdzorg en ouderenzorg) gaat het om begeleiding (facilitering) naar zelfstandig functioneren van de intervisiegroep. In een gesprek op basis van methodiek oplossingsgericht werken (OGW) wordt gezocht naar oplossingen voor dilemma’s. Voorbeelden van dilemma’s:

  • omgaan met het teamproces;

  • omgaan met urendruk;

  • omgaan met regels in de jeugd- en ouderenzorg.

Wat kunt u verwachten van de intervisiebegeleider?

De intervisiebegeleider heeft de volgende rollen:

  • de intervisiebegeleider stimuleert participatie, opbouw van het gesprek en het stellen van open vragen;

  • de intervisiebegeleider biedt structuur;

  • de intervisiebegeleider biedt methodiek;

  • de intervisiebegeleider begeleidt het proces.

Ook heeft de intervisietrainer kennis van en affiniteit met de veranderingen in jeugd- en ouderenzorg. Deze veranderingen vragen namelijk nogal wat van medewerkers. Met name:

  • een andere toonzetting;

  • een andere houding.

Wat is het doel van intervisiebegeleiding?

Intervisie zorg is gericht op vaardigheden en gedrag. Dat is zichtbaar in de rollen van de intervisiebegeleider hiervoor. Ook is intervisie zorg bedoelt voor deskundigheidsbevordering. Intervisie zorg heeft een aantal doelen:

  • intervisie zorg zorgt voor leren van en met elkaar;

  • intervisie zorgt voor het leren geven en ontvangen van feedback.

De organisatie bepaalt het kader waarbinnen dit gebeurt.

Welke intervisie regels zijn er in intervisie zorg?

De regels voor intervisie in de zorg zijn als volgt:

  • bij intervisie zorg gaat het om maximaal 6 sessies (4 begeleide sessies, 1 onbegeleide sessie en 1 afsluitende begeleide sessie)

  • bij intervisie zorg duurt een sessie minimaal 2 uur;

  • bij intervisie zorg is een intervisiebegeleider aanwezig die het proces begeleidt.

  • bij intervisie zorg wordt de voorkeur gegeven aan de oplossingsgerichte werkwijze (OGW)

Wat is het resultaat van intervisie zorg?

Intervisie in de zorg levert veel voordelen op:

  • intervisie zorg helpt medewerkers stoom af te blazen;

  • intervisie zorg helpt medewerkers regels in jeugdzorg en ouderenzorg goed toe te passen;

  • intervisie zorg helpt dat medewerkers meer op een lijn samenwerken;

  • intervisie zorg helpt dat medewerkers elkaar gaan steunen in keuzes op het werk;

  • intervisie zorg helpt bij het indelen van tijd.

 

Wat is intervisie? Wat is het doel van intervisie? Wat zijn intervisie regels? Hoe is intervisie met een intervisiebegeleider? Wat is het resultaat van intervisie in het onderwijs?

Wat is intervisie?

In het onderwijs is intervisie niet verplicht, maar wordt het wel aangeprezen als een nuttig middel om met gelijkgestemden af te tasten wat er leeft onder docenten. Het gaat erom dat onder begeleiding van een externe intervisiecoach dilemma’s worden besproken. Voorbeelden van dilemma’s zijn:

 

  • verdeling privé en werk;

  • omgaan met studenten bij klachten over gezondheid of mentale klachten;

  • omgaan met regels bij bijzondere omstandigheden.

Wat is het doel van intervisie onderwijs?

 

 

  • intervisie onderwijs zorgt ervoor dat docenten meer rust hebben in hun werk;

  • intervisie onderwijs zorgt ervoor dat docenten ergens kunnen sparren in een vertrouwde omgeving;

  • intervisie onderwijs zorgt ervoor dat docenten efficiënter en effectiever gaan werken.

heeft als doel om docenten op een lijn te krijgen, meer zelfsturend te maken en empathisch mee te denken over omgang met studenten. Intervisie in het onderwijs zorgt ervoor:

Wat zijn intervisie regels in het onderwijs?

Elke intervisie onderwijs moet aan regels voldoen. Anders is het effect voor zelfsturing minimaal. Een aantal op een rij:

 

  • de manager zit er niet bij, het is een sessie met gelijkgestemden (docenten);

  • vooraf spreken we af dat de informatie in de groep blijft;

  • de intervisiebegeleider geeft de spreektijd aan en faciliteert interventies.

Hoe is intervisie onderwijs met een intervisiebegeleider?

Een intervisiebegeleider zorgt ervoor dat er structuur is in het gesprek. Ook zorgt de intervisie begeleider dat hij/zij op de hoogte is van ontwikkelingen in het onderwijs. De intervisiebegeleider faciliteert het gesprek met een methode. Voorbeelden van methodes zijn:

 

  • Socrates: vragen stellen en adviseren is gescheiden en alles wordt opgeschreven op flipover ‘dit vertraagt het denkproces’.

  • Clinic: door middel van een rollenspel wordt een situatie nagespeeld en daarna besproken;

  • Balint: door middel van een cases wordt een situatie uitgewerkt op een oplossingsgerichte manier;

  • Turbo: de snelle versie van vragen stellen en advies geven.

De intervisiebegeleider faciliteert het gesprek bij intervisie onderwijs. Zij/Hij gaat niet in op inhoudelijke aspecten die in het onderwijs spelen.

Wat is het resultaat van intervisie in het onderwijs?

Het resultaat is dat er energie ontstaat in een groep en dat iedereen met actiepunten naar huis gaat. De docenten die deelnemen hebben een dilemma’s kunnen uitwerken met andere gelijkgestemden. Dat is vaak prettig en levert meer resultaat dan met personen hoger in de hiërarchie of met niet gelijkgestemden.

 

  • intervisie onderwijs levert meer zelfsturing van docenten;

  • intervisie onderwijs levert meer efficiënte en effectieve overleggen;

  • intervisie onderwijs levert meer balans privé en werk;

  • intervisie onderwijs levert meer inzicht tijdsbesteding en efficiënt communiceren met managers en studenten;

  • intervisie onderwijs levert meer effectieve samenwerking;

  • intervisie onderwijs levert meer tevredenheid (stoom afblazen heeft kunnen plaatsvinden).

 

Toekenning evaluator/intervisiebegeleider NVTZ/NVDZ

Wat is de visie op besturen van Goudraad? Op welke manier is een zelfevaluatie opgebouwd? Wat zijn de kwaliteiten van de evaluator bij Goudraad? Wat is de rol van intervisie in zelfevaluaties? Hoe is verloop aanmeldingen?

Visie op besturen

Sinds oktober 2021 is intervisiecoach drs. G.Y (Gwyn) van der Giessen van Goudraad Intervisie aangemeld bij de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders NVTZ (nvtz.nl). Mijn visie op besturen en raden van Toezicht is dat het belangrijk is dat de leden in alle glorie hun taken kunnen uitvoeren en dat de driejarige evaluatie bijdraagt om de governance code door te nemen en strategie bij te stellen met een externe evaluator. Het gaat erom de blik te verruimen naar moderne ontwikkelingen op het gebied van innovatie, duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid. Ook kunnen er bestuurlijke situaties zijn in de groepsdynamiek en opvolging. Hierin kan intervisie als extra middel ook bijdragen om dit boven water te krijgen en zorgen voor evenwichtige tegenkracht (zie ook literatuur ‘Onder Commissarisen’ van Marilieke Engberts)

Opbouw zelfevaluatie

De opbouw van een zelfevaluatie Raad van Toezicht bestaat uit:

1 interviews leden Raad van Toezicht en bestuurders

2 lezen statuten, jaarrekening en notulen

3 bespreking knelpunten in sessie van drie uur (deels met bestuurder)

4 terugkoppeling resultaten in rapport

5 intervisie indien gewenst om nieuwe strategie te bestendigen

Voorstellen: evaluator en gedragsdeskundige Gwyn

De toegevoegde waarde van een intervisor bij Goudraad is dat de Gwyn van der Giessen gespecialiseerd is in gedragsdeskundige en overtuigingstechnieken. Zij is afgestuurd aan de Universiteit Utrecht in gedragstechnieken, argumentatietechnieken en dialoog. Daarnaast heeft zij 20 jaar ervaring met omgaan met groepen, intervisie en trainingen conflicthantering, adviesvaardigheden en andere sociale managementvaardigheden op Hogescholen met docenten en studenten.

Ook heeft Gwyn van der Giessen vijf jaar in besturen gezeten van onbezoldigde instellingen als meestal enige, jonge vrouw als algemeen lid communicatie. Hierin heeft zij veel ervaring opgedaan in de groepsdynamiek binnen besturen en contact naar uitvoerders en maatschappelijke instanties.

Daarnaast is zij ingewijd in de governance code en bestuurlijke en juridische aspecten van het runnen van bedrijven door educatie op Nyenrode, lesgeven op opleidingen HBO juridisch, bestuurlijk en financieel. Meestal is haar inzet om de groepsdynamiek te analyseren centraal. Dat wordt zeer gewaardeerd.

Nut van intervisie bij toezichthouders

Zoals hierboven beschreven kan Intervisie onderdeel zijn van een zelfevaluatie bij bedrijven in de zorg, onderwijs of cultuur. Het is een gesprek met gelijkgestemden die dilemma’s uitwerken in een veilige en betrouwbare context volgens erkende methodieken (socrates, dominante ideeën, clinic etc.). Dilemma’s worden door de deelnemers zelf ingebracht en gaan over integriteit, tijdsdruk, groepsdynamiek, belangenvertrengeling en bestuurswisselingen. De urgentie en belangrijkheid van een ingebracht thema bepaald de keuze voor een thema.

Bezig met aanmelding NVDZ

Op dit moment is Goudraad Intervisie bezig met aanmelding voor NVDZ.

 

Zelfevaluatie NVTZ: efficiënt en doeltreffend

Problematiek in breder perspectief

Bij een zelfevaluatie gaat het niet alleen om de chart of balances, de harde kant. Zeker is compliance, risicomanagement, kwaliteit en veiligheid belangrijk. Maar dat doen jullie al in je jaarlijkse evaluaties. Het gaat nu om de driejarige evaluatie. Daarbij is ook de software van belang om even goed door te lichten. Dat betekent dat de groepsdynamiek, de rollen, de visie/missie en waarden en normen besproken worden. En daarnaast de Governance in netwerken en diversiteit van mensen in de Raad en het bestuur.

Hiermee gaan we aan de slag bij een zelfevaluatie. Maar wel systematisch en doeltreffend. Dat betekent dat gekeken wordt vanuit de doelstellingen welke externe partijen relevant zijn en welke minder relevant. Waarop wil het bestuur de aandacht prioriteren? En hoe kan de Raad hierin de scherpte erin houden!

Daarnaast het ik als je begeleider in verschillende branches ervaring opgedaan zoals in de zorg, cultuur en onderwijs. De problematiek van besturen en zorgpersoneel kan ik in een breder perspectief plaatsen. Door middel van bezoek congressen, werkgroepen zorg en onderwijs via de politiek en ruggenspraak met nvtz-collega’s houd ik mijn expertise op pijl. Echter, jullie moeten het met elkaar bepalen,

 

 

Intervisie biedt het brede perspectief bij zelfevaluatie Raden van Toezicht

Intervisie als middel voor het breder perspectief

Door mijn twintig jaar ervaring als coach, trainer/docent en bestuurder, heb ik veel ervaring met
interactie met mensen. Vanaf 2017 zit ik zelf in besturen en heb ik heb een speciaal soort evaluaties
gedaan, namelijk intervisie. Bij intervisie staat een mooie softe kant centraal: welke acties zijn nodig om de doelstellingen te bereiken en komen deze ook genoeg aan bod? Wie gaat wat doen? Hoe is de verantwoordelijkheid verdeeld? Het is mooi om een strategisch plan te schrijven. Echter, nog beter wanneer het gestaafd wordt met een dynamisch team dat er pro-actief mee aan de gang gaat.

Een intervisie bestaat uit verschillende fases en wordt geleid door een externe onafhankelijke begeleider. Het gebeurt in een veilige en betrouwbare sfeer. Meer methodieken kunnen ingezet worden afhankelijk van de inbreng thema’s, aantal mensen en reflectiebereidheid.

Governance code 2022 centraal

Heb je de governance code 2022 wel goed in beeld? Of moet er nog even over gepraat worden? De zeven aspecten van goed governance komen aan de orde in een zelfevaluatie bij Goudraad Intervisie:

 

  • Goede zorg

  • Waarden en normen

  • Invloed belanghebbenden

  • Inrichting governance

  • Goed bestuur

  • Verantwood toezicht

  • Continue ontwikkeling

Successen Goudraad Intervisie

 

 

Wanneer je kiest voor mij als intervisiebegeleider is actiegerichte toekomst gegarandeerd!

Intervisiecoach bij bedrijven als HR-instrument op
afdelingen (Movares, ABN AMRO e.a.), bij teams
(Buurtbemiddeling, Taalkoppels, FMO e.a.) en individueel
bij verschillende doelgroepen (zorgpersoneel, docenten,
advocaten, ondernemers, ambtenaren, moeders e.a.).

Opbouw zelfevaluatie

De opbouw van de begeleiding bestaat uit vragenlijsten vooraf, interviews van leden van de raad
individueel (1.5 uur) en bestuurders (1.5 uur) en maken rapportages. Vervolg met een bijeenkomst
gezamenlijk van 3 uur met bespreken mogelijkheden. Maken verslag. Als bonus ook intervisie met
Raad en bestuurders apart over teamdynamiek, dialoog en strategie omzetten in acties. Dit zorgt
voor het nemen van verantwoordelijk en continuïteit van afspraken.

Bij de gespreksrondes gebruik ik alle bekende methodieken over rolverdeling (Belbin, Disk, Covey etc.)
en technieken om informatie te delen (brainstormen, teambuilding en intervisie).

Bij de sessies hanteer ik de basisregels van veiligheid en geheimhouding. Informatie blijft binnen het
team en komt alleen naar buiten indien dit door het team noodzakelijk wordt geacht. Afspraken over
samenwerking Raad van Toezicht en Bestuurders worden in de eindbespreking (3 uur) in het laatste
half uur gedeeld.

Referenties

‘Gwyn is goed in het bedenken van opdrachten en de opstart
van de problematiek. Ze geeft een goede instructie en bewaakt
de lijn goed. De vragen van de deelnemers die te gesloten
waren geformuleerd worden met zorg en voorzichtigheid
omgebogen naar open vragen.
Ze zorgt na afloop voor de follow-up.’
Marion Smit oud-collega Hogeschool Inholland

2021 Kwadraad ‘Dit is de derde intervisie-sessie met Gwyn. Ik blijf haar manier
van de intervisie begeleiden waarderen. Gwyn is professioneel,
gestructureerd en bovenal super enthousiast wat de sessie
levendig en positief maakt en houdt.’
Annemieke Kerst, Kwadraad

2019 Taalkoppels ‘Ik heb de training heel plezierig en nuttig gevonden. Iedereen
deed actief mee, dat heb ik wel eens anders meegemaakt!’
Coördinator Marjan Veltman

2008 ABN AMRO ‘Interessant concept, intervisie voor medewerkers bij
verandering. Om op meer afdelingen tegelijk te beginnen, mag
je vier extra intervisiecoaches erbij halen!’

Teammanager Communicatie

2008 Movares ‘Zeer inventieve interventie. Bij vier vergaderingen een half uur
vooraf intervisie, heeft de medewerkers zelfsturend gemaakt in
het nemen van beslissingen welke rol ze willen spelen in de
verandering. De laatste sessie met presentaties naar het MT
gaf hierin veel duidelijkheid en heeft ons als Hr-tool veel geld
bespaard.’
Manager afdeling Security en Research
Genomineerd voor beste interventie van het jaar.

Tarieven

Interviews X maal 1.5 uur Uurtarief €150
Rapport schrijven
Afhankelijke kwaliteit
aangeleverde stukken

4 a 8 uur Uurtarief €150

Bijeenkomst 3 uur met Raad
En laatste halfuur met
bestuurder

3 uur Uurtarief €200

Eindverslag schrijven 4 a 8 uur Uurtarief €150
Intervisie 4 x 2 uur
2x 2 uur

 

Wat is intervisie? Waarom intervisie? Wat is een goede intervisiebegeleider? Welke werkvormen zijn er? Wanneer kan welke werkvorm het beste gekozen worden?

Wat is intervisie?

Intervisie is een gespreksvorm met gelijkgestemden waarbij reflectie plaatsvindt onderling onder begeleiding van een intervisiecoach. Dit kan iemand uit de groep zijn of een externe intervisiebegeleider/evaluator.

Waarom intervisie?

Het doel van intervisie is zelfsturing losmaken in een groep gelijkgestemden. Dit betekent dat de groep zelfstandig oplossingen gaat vinden voor dilemma’s gericht op houding, gedrag en gespreksvaardigheden. De intervisiebegeleider is hierin slechts faciliterend en draagt in principe geen oplossingen aan.

Bij sommige beroepsgroepen is intervisie verplicht:

 

  • intervisie advocaten (4x 2 uur per jaar met geregistreerde NOvA externe intervisiebegeleider, 3-10 personen)

  • intervisie zorgpersoneel (6x 2 uur per jaar, waarvan 1 zonder begeleiding)

  • intervisie toezichthouders (1x per drie jaar, reflectie bestuurders, met een erkende NVTZ evaluator)

Wat is een goede intervisiebegeleider?

Een goede intervisiebegeleider weet wel interventies toe te passen die leiden tot betere inzichten, die door de deelnemers zelf ontdekt en uitgewerkt worden.

Welke intervisie werkvormen zijn er?

Om dit proces zo goed mogelijk te begeleiden is de gekozen werkvorm essentieel. Die is namelijk bepalend voor de wijze waarop iedere deelnemer tot reflectie kan komen. De werkvormen onderscheiden zich in:

  • hoeveel tijd

  • aantal stappen (x)

  • opzet stoelen/materialen

  • doel

  • extra opmerkingen

De volgende werkvormen kunnen we onderscheiden:

Overzicht intervisiemethoden

Nr Naam tijd x opzet stoelen/ruimte Doel Extra opmerkingen
1 Basis 45/60 5 u-vorm Vragen en oplossingen Vraag/advies gescheiden
2 Vissenkom 65 5 Binnen/buitencirkel Reflectie Reflecteren
3 Wissel van rol 60/90 6 Vier stoelen midden en cirkel Posities bepalen Rollenspel
4 Diverse posities 60/90 7 Drie stoelen rouleren plek Posities bepalen Beschrijven en dan rollenspel
5 Advies 15 5 Bord Advies krijgen Snel
6 Roddel 60 5 Cirkel en PE buiten cirkel Alternatief zoeken Moet wel veilig voelen
7 Oplossing 55/60 8 u-vorm Oplossing en doelgericht Vragen vooraf klaar
8 Wens 60/70 8 Cirkel Wens vervullen Schaalvragen 1-10
9 Complimenten 35 5 u-vorm Positief blijven Optie ik pas
10 Successen 55 4 Drie kolommen Succes als uitgangspunt Wat werkt?
11 Turbo 10/15 4 Post-its Snel oplossingen Benoem 1 punt, geen discussie
12 Verdiepende Turbo 20 5 Post-its En flipover Snel oplossingen Zelfde en vragen wel opschrijven
13 Dominante ideeën 75 6 Twee kolommen per groep Vanuit dualisme Goed vs fout
14 Modelleren 55 7 Drie flipovers en groepen Beste houding/gedrag NLP, inzet ideale bemiddelaar
15 Clinic 60 6 Rollen op twee stoel wisselen Bevrijding Bevrijdend, ander perspectief
16 Socrates 75 13 Flipover PE voor de groep Verdiepende oplossingen Op papier vragen en oplossingen/ warm/koud
17 Balint 70 9 Pen en papier In Zorg. Diagnose en dan kijken welk aandeel Associaties /vragen in duo’s en adviezen  
18 Intuïtie 70/90 7 Flipover en post-its Werkvormen optioneel Vrije gedachte Meditatie en kennis meerdere vormen, ervaring nodig
19 Vier perspectieven 70 9 Alle middelen en kwadrant   Verdieping, vragen liggen vast Ik zou …
20 Zes perspectieven 60/80 5 Zes denkhoeden Nadruk emoties Creatief/ emoties
21 Tien stappen 90 10 Flipover en pen en papier Nadruk probleem   + – +/- nadruk probleem
22 Reflectie brainstorm 60 7 Eerst post-its en dan drie stoelen Vrij denken Vrij associëren en dan theorie bedenken / accent op vragen
23 Speeddaten 70/80 5 Eerst tweegesprekken en dan doorschuiven Dilemma naar boven halen Dilemma uitzoeken bij meerdere personen

Wanneer kan welke werkvorm het beste gekozen worden?

Het is dus afhankelijk van de hoeveelheid tijd, aantal stappen, ruimte en de mate waarin de groep openstaat voor experimenten met rolwisseling, rollenspel en confronterende interventies.

De mate waarin de groep ervaring heeft met intervisie en gedragsinterventies speelt daarbij ook een belangrijke rol.

De minder ervaren intervisiegroep met minder tijd (minder dan 60 min):

 

  • basis

  • advies

  • oplossing

  • complimenten

  • successen

  • turbo

  • verdiepende turbo

  • modelleren

De intervisiegroep met een gemiddelde ervaring en meer tijd (60-90 min):

 

  • wissel van rol

  • diverse posities

  • roddel

  • clinic

  • intuïtie

  • vier perspectieven

  • zes perspectieven

De gevorderde en beginnende intervisiegroep met meer tijd (60-90 min):

 

  • Vissenkom

  • Wens

  • Dominante ideeën

  • Socrates

  • Balint

  • Tien stappen

  • Reflectie brainstorm

  • Speeddaten

   Socratesmethode

    

   Intervisie volgens Socratesmethode (1.5 uur)

   Vijf stappen inclusief opschrijven.

   Stap 1 Vraagintroductie (5min) (10min)

   Uitleg regels: informatie blijft binnen deze muren, met respect omgaan met feedback en niet oordelen: luisteren, samenvatten en doorvragen. Aanwezigen en inbreng onderwerpen 1e ronde en keuze onderwerp (facilitator Gwyn). Na overleg (wat urgent en prioriteit nu) kiezen tussen onderwerp

   Nog even duidelijke formulering vraag: Hoe …..?

   Hoe begonnen….?

   Wat verder gedaan….?

   Wat is er nodig om af te ronden….?

   Stap 2: Probleemverkenning (5 min) (15 min)

   Ieder schrijft voor zichzelf twee open vragen (geen ja/nee vragen en/of suggestieve vragen) op papier. Vragenrondje om de beurt (af en toe valt iemand bij). Probleemeigenaar naar voren en schrijft vragen op papier en zet er Koud, Lauw en Warm bij.

   Stap 3 Probleemdefinitie (5 min)

   Herdefinitie probleem door probleemeigenaar:

   Hoe ga ik om …..?

   Stap 4 Advisering (10 min) =PAUZE (20)

   Ieder schrijft twee adviezen op in stilte. En nog een extra creatief advies, out of the box advies. Rondje adviezen delen en Koud, Lauw en Warm erbij zetten op papier.

   Stap 5 Evaluaties (10 min)

   Evaluatie probleemeigenaar. Rondje acties van iedereen op haar/zijn eigen probleem. Evaluatie overige deelnemers.

   Succes met aanpakken van je uitdaging!

   Volgende keer even terugblik

    

   Dominante Ideeën

   Wat zijn is de basismethode bij intervisie? Wat is de aanvulling van dominante ideeën op de methodiek? In welke situatie werkt deze methode goed? Wat zijn de ervaringen van Goudraad met deze methodiek? Wat zijn nog meer methodieken?

   Online intervisie

   Hoe werkt intervisie online? Wat zijn voordelen van online? Wat zijn kenmerken van online sessies? Wat is de rol van de intervisiebegeleider bij online sessies?

   Hoe werkt intervisie online?

   Wanneer intervisie online aangeboden is, dan betekent dit dat via Zoom of Teams (of eventueel een intern gebruikt programma) plaatsvindt. De deelnemers kunnen zich aan melden via een vooraf gestuurde link. Ook is een instructie meestal gangbaar waarin aangegeven is om vooraf geluid en apparatuur te testen. Privacy is van belang bij het gebruik van online videoconference.

   Welke vormen van online zijn mogelijk:

    

    • Zoom;

    • Teams;

    • Een intern gebruikt videoconference programma.

   De deelnemers zitten het liefst vijf minuten vooraf aan de sessie klaar en hebben pen en papier paraat. De intervisiebegeleider zal vervolgens de stappen van een intervisie, 5, 6 of meer, met de groep ondersteund door middel van een PowerPoint. Bij het inbrengen van de onderwerpen, dilemma’s of thema’s kan met behulp van online hulpmiddelen (bijvoorbeeld MentiMeter) een meting gedaan worden. Uit de meting komt dan voort welk thema centraal gaat staan voor de sessie.

   Wat zijn voordelen van online?

   Voordelen van online zijn;

    

    • dat de probleeminbrenger goed te horen is;

    • dat de probleeminbrenger zijn/haar verhaal duidelijk kan uitleggen;

    • dat extra middelen om in te zetten (chatbox, break-outrooms, PowerPoint, MentiMeter etc.)

   Het is dan van belang dat de rest van de groep op ‘mute’ staat. In de vragenronde is het mogelijk de vragen via de chat te laten stellen en vervolgens in PowerPoint met ‘share documents’ te delen. Vervolgens kan de probleeminbrenger de vragen duiden met een schaal van 1-5 of met koud/lauw/warm om aan te geven of een vraag relevent is voor hem/haar of niet. Ook is het mogelijk om in breakout-rooms in subgroepen uiteen te gaan.

   Wat zijn kenmerken van online sessies?

   In de adviesronde kan op dezelfde manier informatie via de chat aangeboden worden en in de PowerPoint overzichtelijk gedeeld worden. Tevens kunnen de actieplannen meteen visueel gedeeld worden. Op deze wijze is het mogelijk om een sessie te ondergaan met de volgende kenmerken:

    

    • overzichtelijk,

    • gezamenlijke inbreng, en;

    • samenhangend.

   Wat is de rol van de intervisiebegeleider bij online sessies?

   Het zal voor de intervisiebegeleider minder makkelijk zijn non-verbale uitingen op te vangen en te interpreteren. Echter, na ervaring blijkt dat het wel mogelijk is voldoende hiervan op te pakken via taalgebruik, stemgeluid en beeld. Het is soms is nodig extra door te vragen. In het uiterste geval kan het fijn zijn vooraf aan de sessie extra informatie over deelnemers te observeren.

   Een intervisiebegeleider heeft ervaring met:

    

    • verbale uitingen (stem- en taalgebruik) en interpreteren bewegingen op het beeldscherm;

    • omgaan met communicatiemiddelen als emoticons op beeldschermen, chatbox, MentiMeter e.d.

    • omgaan met break-outrooms indien groepen opgedeeld worden;

    • omgaan met alternatieve invulling van een rollenspel, feedback situaties en gebruik muteknop.

MVO

Wat doet Goudraad Intervisie aan MVO? Wat kunt u doen om ons te steunen? Wat is nog meer mogelijk? Wat doet intervisie met ethiek, duurzaamheid en milieu?

Goudraad Intervisie en MVO

Goudraad Intervisie geeft ook intervisie aan moeders en ondernemers die het niet ruim hebben. Daarom zijn de prijzen dan iets aangepast. Via de maatschappelijke verantwoorde site van Bruisnest wordt hiervoor reclame gemaakt.

Ook heeft Goudraad Intervisie een privacybeleid en privacyverklaring waarin geformuleerd is hoe wij omgaan met data en gegevens.

Goudraad Intervisie MVO

 

 

 

 

MVO bij Goudraad Intervisie

Wat kunt u doen om ons te steunen?

Goudraad Intervisie zoekt initiatieven in de omgeving om bij aan te sluiten. Dus u kunt ons benaderen wanneer u een initiatief vindt passen bij ons bedrijf.

Wat is nog meer mogelijk?

Goudraad Intervisie probeert zoveel mogelijk mogelijkheden te onderzoeken. Kom graag met ideeën!

Ethiek, duurzaamheid en milieu

Bij Goudraad intervisie met toezichthouders, advocaten en zorgpersoneel wordt ook duurzaamheid, ethisch en milieu besproken. Heel Nederland sterk door reflectie valt ook onder het idee om aan beroepen met een meer menselijke maat invulling te geven

 Intervisie moeders

Intervisie voor moeders; iets voor jou? Doet iedereen mee? Welke methode? Is het veilig en betrouwbaar? Wat vinden andere moeders?

Intervisiebegeleider

Intervisie voor moeders; iets voor jou?

Ben je moeder en wil je een situatie van je zoon of dochter bespreken in een veilige en betrouwbare omgeving met een gelijkgestemden  onder begeleiding van een ervaren, gecertificeerde en leuke intervisiecoach. Dan ben ik er voor jou!

Leuke groep en iedereen doet mee

Ik zorg dat je in een leuke groep komt en dat je op een creatieve manier oplossingen aangereikt krijgt. Je hoeft je niet voor te bereiden. Gewoon meedoen en laten gebeuren. Of fysiek op locatie in mijn kantoor of online met Zoom. Je hoeft geen ervaring te hebben met videoconference. Je krijgt van mij een link en daar klik je op en dan kom je in het systeem en zie je de andere deelnemers. 

Manier van werken

De methodieken zijn erkend en volgens een volgorden van thema inbrengen, vragen stellen, adviezen geven en evalueren. Iedereen met actiepunten naar huis.

Veilig en betrouwbaar

Het is in een veilige omgeving. We spreken af dat we de informatie niet buiten de groep delen. Heerlijk met andere moeders onder elkaar goede adviezen uitwisselen. Je mag zelf aangeven wat je met de adviezen doet. Een persoon staat centraal per sessie. Maar iedereen gaat met adviezen naar huis.

Opmerkingen moeders

moeder 1 ‘interessante sessie, ik ga nu naar huis met een paar opdrachten om mijn zoon weer aan het leren te krijgen’

moeder 2 ‘mijn dochter is niet toegankelijk meer voor mij, maar nu heb ik een aantal manieren om ermee om te gaan’

moeder 3 ‘herbezining, gezellig en zet je tot nadenken en actie’

Intervisie Ondernemers

 

Wat voegt een intervisie toe aan ondernemers? Welke methodieken worden aangereikt? Wat is het resultaat van deze herhaalde sessies? Hoe werkt een sessie online? Wat is de kwaliteit van de intervisiebegeleider van Goudraad Intervisie?

Intervisiebegeleider

Wat is de toevoeging van intervisie voor ondernemers?

Als ondernemer ben je individueel bezig met je werk. Hierdoor kan het zijn dat je in je eigen bubbel zit. Het is heel verstandig om met andere ondernemers te reflecteren over je werk. Hierdoor krijg je nieuwe inzichten en kun je bijsturen. Wil jij dat ook? Doe elk jaar standaard vier intervisiesessies met andere, wisselende ondernemers. Dan verhoog je je potentieel.

Voor bepaalde doelgroepen is intervisie verplicht en onderdeel van permanente educatie, namelijk advocaten, zorgpersoneel en toezichthouders/bestuurders.

De volgende reeks intervisiesessies voor ondernemers is vermeld op de voorpagina van deze website.

Welke methodieken krijg je voorgeschoteld?

De methodiek bij een intervisie moet wel goed doordacht zijn. En die zijn er. Zelfs gebaseerd op hele oude gedachtes: Socrates. Deze methode vertraagd het denkproces en zorgt dat elke stap op papier zichtbaar is. Heel intens, maar de methodiek waarmee Goudraad Intervisie altijd begint. Hierdoor leert de groep open vragen stellen, niet – oordelend tegenover het onderwerp te staan en concrete adviezen te geven. Ook kan de probleemeigenaar met warm-lauw-koud aangeven of een vraag interessant is voor hem/haar. Hiermee blijft degene die het dilemma (integriteit, werkdruk of omgaan met klanten e.d.) inbrengt verantwoordelijk voor het proces.

De faciltator zit er bij en begeleidt het gesprek op proces, niet op inhoud.

Andere vormen zijn Balint, Oplossingsgericht Werken (OGW), Vissenkom of Roddelmethode.

Welk resultaat bereik je met intervisie?

Het resultaat van een gestructureerde intervisie, met een duidelijke opbouw en methodiek, is dat aan het eind iedere deelnemer met een actiepunt naar huis gaat. Ook zijn alle deelnemers betrokken bij het denkproces voor het oplossen van problemen van anderen. Hierdoor komen er ook ideeën over het oplossen van de eigen dilemma’s. Een vrije en open manier om actiepunten te ontvangen, zonder dat je je hoeft te verantwoorden en in een veilige en betrouwbare omgeving. De afspraak is ook dat de informatie in de groep blijft. Zie ook de reviews van deelnemers op google en facebook.

Hoe is een intervisie opgebouwd?

De opbouw van een sessie bestaat meestal (afhankelijk van de methodiek) uit :

1 thema’s/ dilemma’s / problemen inbrengen

2 vragen stellen/ uitdiepen achtergrond probleem

3 adviezen geven / ontvangen

4 nabespreken / evalueren / bepalen wat wel /niet nuttig voor jou

5 actiepunten per deelnemer

Hoe werkt een intervisiesessie online?

Bij een online intervisiesessie is een zoomlink toegestuurd dezelfde dag en kun je inloggen. Bij de start is facilitator zichtbaar en ook alle deelnemers. De facilitator zet iedereen op mute en neemt het woord. Wanneer iemand het woord krijgt, wordt hij/zij unmute. Hierdoor is voor iedere deelnemer goed verstaanbaar wat er gezegd wordt .

De input van de deelnemers wordt verwerkt met mentimeter (keuze thema), in de chat (de tekst wordt daarna gekopieerd in de powerpoint) en eventueel in breakoutrooms om in klein verband iets te bespreken. Aan het eind is er terugkoppeling en ontvangt een ieder in de mailing de week erop de powerpoint en certificaat van deelname.

Wat is de kwaliteit van de intervisiebegeleider?

De intervisiebegeleider bij Goudraad Intervisie voldoet aan de volgende voorwaarden:

1 houd de rode draad in de gaten

2 zorgt voor een veilige en open sfeer

3 zorgt dat er energie is in de groep

Zie ook voor meer informatie de blog over intervisiebegeleider.

 

06 44 31 63 67

info@goudraad.nl