Gouda
0644316367
info@goudraad.nl

Intervisie Zorg

Wat is een intervisie? Wat kunt u verwachten van een intervisiebegeleider? Wat is het doel van de intervisie zorg en de begeleiding? Welke intervisie regels zijn er voor intervisie in de zorg? Wat is het resultaat van intervisie zorg?

Wat is een intervisie?

Bij intervisie in de zorg (geregistreerde medewerkers in jeugdzorg en ouderenzorg) gaat het om begeleiding (facilitering) naar zelfstandig functioneren van de intervisiegroep. In een gesprek op basis van methodiek oplossingsgericht werken (OGW) wordt gezocht naar oplossingen voor dilemma’s. Voorbeelden van dilemma’s:

 • omgaan met het teamproces;
 • omgaan met urendruk;
 • omgaan met regels in de jeugd- en ouderenzorg.

Wat kunt u verwachten van de intervisiebegeleider?

De intervisiebegeleider heeft de volgende rollen:

 • de intervisiebegeleider stimuleert participatie, opbouw van het gesprek en het stellen van open vragen;
 • de intervisiebegeleider biedt structuur;
 • de intervisiebegeleider biedt methodiek;
 • de intervisiebegeleider begeleidt het proces.

Ook heeft de intervisietrainer kennis van en affiniteit met de veranderingen in jeugd- en ouderenzorg. Deze veranderingen vragen namelijk nogal wat van medewerkers. Met name:

 • een andere toonzetting;
 • een andere houding.

Wat is het doel van intervisiebegeleiding?

Intervisie zorg is gericht op vaardigheden en gedrag. Dat is zichtbaar in de rollen van de intervisiebegeleider hiervoor. Ook is intervisie zorg bedoelt voor deskundigheidsbevordering. Intervisie zorg heeft een aantal doelen:

 • intervisie zorg zorgt voor leren van en met elkaar;
 • intervisie zorgt voor het leren geven en ontvangen van feedback.

De organisatie bepaalt het kader waarbinnen dit gebeurt.

Welke intervisie regels zijn er in intervisie zorg?

De regels voor intervisie in de zorg zijn als volgt:

 • bij intervisie zorg gaat het om maximaal 6 sessies (4 begeleide sessies, 1 onbegeleide sessie en 1 afsluitende begeleide sessie)
 • bij intervisie zorg duurt een sessie minimaal 2 uur;
 • bij intervisie zorg is een intervisiebegeleider aanwezig die het proces begeleidt.
 • bij intervisie zorg wordt de voorkeur gegeven aan de oplossingsgerichte werkwijze (OGW)

Wat is het resultaat van intervisie zorg?

Intervisie in de zorg levert veel voordelen op:

 • intervisie zorg helpt medewerkers stoom af te blazen;
 • intervisie zorg helpt medewerkers regels in jeugdzorg en ouderenzorg goed toe te passen;
 • intervisie zorg helpt dat medewerkers meer op een lijn samenwerken;
 • intervisie zorg helpt dat medewerkers elkaar gaan steunen in keuzes op het werk;
 • intervisie zorg helpt bij het indelen van tijd.

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

We spammen niet! Lees meer in ons privacybeleid

Translate