Gouda
0644316367
info@goudraad.nl

Toekenning evaluator/intervisiebegeleider NVTZ/NVDZ

Toekenning evaluator/intervisiebegeleider NVTZ/NVDZ

Intervisiebegeleider online

Wat is de visie op besturen van Goudraad? Op welke manier is een zelfevaluatie opgebouwd? Wat zijn de kwaliteiten van de evaluator bij Goudraad? Wat is de rol van intervisie in zelfevaluaties? Hoe is verloop aanmeldingen?

Visie op besturen

Sinds oktober 2021 is intervisiecoach drs. G.Y (Gwyn) van der Giessen van Goudraad Intervisie aangemeld bij de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders NVTZ (nvtz.nl). Mijn visie op besturen en raden van Toezicht is dat het belangrijk is dat de leden in alle glorie hun taken kunnen uitvoeren en dat de driejarige evaluatie bijdraagt om de governance code door te nemen en strategie bij te stellen met een externe evaluator. Het gaat erom de blik te verruimen naar moderne ontwikkelingen op het gebied van innovatie, duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid. Ook kunnen er bestuurlijke situaties zijn in de groepsdynamiek en opvolging. Hierin kan intervisie als extra middel ook bijdragen om dit boven water te krijgen en zorgen voor evenwichtige tegenkracht (zie ook literatuur ‘Onder Commissarisen’ van Marilieke Engberts)

Opbouw zelfevaluatie

De opbouw van een zelfevaluatie Raad van Toezicht bestaat uit:

1 interviews leden Raad van Toezicht en bestuurders

2 lezen statuten, jaarrekening en notulen

3 bespreking knelpunten in sessie van drie uur (deels met bestuurder)

4 terugkoppeling resultaten in rapport

5 intervisie indien gewenst om nieuwe strategie te bestendigen

Voorstellen: evaluator en gedragsdeskundige Gwyn

De toegevoegde waarde van een intervisor bij Goudraad is dat de Gwyn van der Giessen gespecialiseerd is in gedragsdeskundige en overtuigingstechnieken. Zij is afgestuurd aan de Universiteit Utrecht in gedragstechnieken, argumentatietechnieken en dialoog. Daarnaast heeft zij 20 jaar ervaring met omgaan met groepen, intervisie en trainingen conflicthantering, adviesvaardigheden en andere sociale managementvaardigheden op Hogescholen met docenten en studenten.

Ook heeft Gwyn van der Giessen vijf jaar in besturen gezeten van onbezoldigde instellingen als meestal enige, jonge vrouw als algemeen lid communicatie. Hierin heeft zij veel ervaring opgedaan in de groepsdynamiek binnen besturen en contact naar uitvoerders en maatschappelijke instanties.

Daarnaast is zij ingewijd in de governance code en bestuurlijke en juridische aspecten van het runnen van bedrijven door educatie op Nyenrode, lesgeven op opleidingen HBO juridisch, bestuurlijk en financieel. Meestal is haar inzet om de groepsdynamiek te analyseren centraal. Dat wordt zeer gewaardeerd.

Nut van intervisie bij toezichthouders

Zoals hierboven beschreven kan Intervisie onderdeel zijn van een zelfevaluatie bij bedrijven in de zorg, onderwijs of cultuur. Het is een gesprek met gelijkgestemden die dilemma’s uitwerken in een veilige en betrouwbare context volgens erkende methodieken (socrates, dominante ideeën, clinic etc.). Dilemma’s worden door de deelnemers zelf ingebracht en gaan over integriteit, tijdsdruk, groepsdynamiek, belangenvertrengeling en bestuurswisselingen. De urgentie en belangrijkheid van een ingebracht thema bepaald de keuze voor een thema.

Bezig met aanmelding NVDZ

Op dit moment is Goudraad Intervisie bezig met aanmelding voor NVDZ.

Aangepast 18 dec 2022

Één reactie

Reacties zijn gesloten.

Translate