Gouda
0644316367
info@goudraad.nl

Intervisie Training

Wat is intervisie training? Wat is het doel van trainen tijdens een intervisie? Wat maakt dat deelnemers elkaar trainen? Hoe krijg u meer zelfsturende teams? Wat is de rol van de intervisietrainer van Goudraad Intervisie?

Wat is intervisie training?

Bij een een intervisie training is het effect van intervisie (Waarom intervisie?) zodanig dat er een transformatie optreedt. De deelnemers zien oplossingen, ervaren dat en gaan elkaar stimuleren om nog meer oplossingen te vinden. Hierdoor is er een gelijkwaardige uitwisseling van inzichten dat inspirerend werkt.

Bij een intervisie training is het noodzakelijk dat een manager over bestuurder niet aanwezig zou moeten zijn bij een training. Echter, soms kan het wel nuttig zijn, maar dan is de hele intervisie gericht op deze hogere macht.

Basisregels bij intervisie;

 • bij intervisie training participeert iedereen gelijkwaardig;
 • bij intervisie training is geen persoon met ander functieniveau aanwezig (geen coördinator, manager of bestuurder);
 • bij intervisie training is blijft informatie binnen de groep (alleen indien gevraagd kunnen presentaties gehouden worden en bepalen de deelnemers zelf of zij informatie naar buiten brengen).

Wat is het doel van trainen tijdens intervisie?

Het doel van trainen in het bedrijfsleven is om te zorgen dat de deelnemers meer middelen ontdekken om feedback te geven, om vragen te stellen als iemand in de problemen zit en om steun te bieden aan anderen. Hierdoor versterkt het vermogen op meerdere terreinen:

 • intervisie training versterkt teambuilding;
 • intervisie training versterkt samenwerking;
 • intervisie training versterkt zelfsturend gedrag;
 • intervisie training versterkt dat meer beslissingen worden genomen om keuzes te maken; (groot voordeel bij ziekteverzuim, verandermanagement en crises);

Daarnaast versterkt training in intervisie:

 • intervisie training versterkt vermogen tot efficiënter vergaderen;
 • intervisie training vermindert lastige gesprekken voor hr-managers’;
 • intervisie training versterkt eigen verantwoordelijkheid en trotst op prestaties op het werk.

Wat maakt dat deelnemers elkaar trainen?

De intervisie heeft als doel dat deelnemers uiteindelijk zelfstandig intervisiesessies met elkaar kunnen houden. Iemand kiest een gespreksleider in een groep en de deelnemers volgen volgens een bepaalde methodiek. In het begin kan die eenvoudig zijn. Een basismethode is de vijf-stapmethode:

 • iedereen brengt probleem kort in, daarna probleem inbrenger kiezen;
 • toelichting van de probleem inbrenger;
 • vragenronde van deelnemers (en gradaties in waarneming)
 • adviesronde van deelnemers (en gradaties in waarneming)
 • evaluatie en rondje actiepunten van alle deelnemers.

In een intervisie training gebeurt dit laatste op basis van in het begin door iedereen ingebrachte problemen (ook al heeft deze niet centraal gestaan, toch is het mogelijk door naar de oplossingen voor een ander te luisteren voor uzelf ook oplossingen te bedenken).

Hoe krijgt u meer zelfsturende teams?

Als het goed is heeft een team al zelfsturend vermogen. Echter, soms is het nodig die zelfsturend vermogen te verhogen. Bijvoorbeeld bij organisatieverandering, crises of persoonlijke behoeftes tot ontwikkeling.

In het onderwijs speelde accreditatie een grote rol in de jaren 90. Echter, ook was er een ontwikkeling om meer met persoonlijke ontwikkeling van docenten te gaan doen. Deze twee ontwikkelingen spraken elkaar tegen. Wanneer van bovenaf opgelegde criteria moeten worden voldaan en tegelijk zelfontwikkeling aan dacht krijgt, gaat niemand aan zelfontwikkeling doen. Vooral als individuen afgerekend werden op het niet navolgen van standaarden.

Meer zelfsturing vraagt dus:

 • interne zelfsturing ondersteunende missie/visie en doelen;
 • managers die kennis en ervaring hebben met zelfsturing van medewerkers’;
 • medewerkers die beloond worden voor zelfsturing.

Wat is de rol van de intervisietrainer van Goudraad Intervisie?

De intervisietrainer (Intervisiebegeleider), mevrouw drs. G.Y. van der Giessen, is gespecialiseerd in het geven van trainingen in verschillende situaties. Twintig jaar in het onderwijs trainingen voor (jong)volwassenen heeft gezorgd voor een groot inzicht in het ontwikkelen, uitvoeren en anticiperen op onverwachte situaties. Enkele kenmerken dat deze training in intervisie uitzonderlijk maakt:

 • in de intervisie training is toepassing van verschillende incentives (beloningen en stimulerende oefeningen);
 • in de intervisie training is de opbouw gebaseerd op het verwerken van informatie dat teruggaat naar inzichten van Socrates (vertragen denkproces, opschrijven en delen informatie en gradaties in aannemen van informatie);
 • in de intervisie training is een werkvorm waarin deelnemers allen participeren en met actiepunten verder kunnen.

De ervaring van de intervisie trainer bij organisaties als Movares en ABN AMRO hebben laten zien dat intervisie is deze vorm werkt. Voorbeelden van bedrijven waar de werkwijze van mevrouw van der Giessen heeft gewerkt:

 • Movares
 • ABN AMRO

Mevrouw van der Giessen is genomineerd voor haar interventies en heeft HR een hoop geld bespaard. Het is heel belangrijk dat het management achter deze vorm van veranderingstool staat. Anders heeft het geen zin om een intervisie training te starten die leidt tot het zelfstandige medewerkers.

Commentaar van medewerkers na intervisietraject Goudraad Intervisie in het bedrijf:

 • door de intervisie training heb ik durven kiezen hoe ik verder wil in de verandering;
 • door de intervisie training durfden jonge medewerkers ouderen meer te benaderen voor informatie;
 • door de intervisie training hebben we meer afstemming gevonden met elkaar om te acquireren;
 • door de intervisie training gingen we vaker bij elkaar langs voor informatie;
 • door de intervisie training heb ik als HR-manager weinig lastige gesprekken hoeven voeren en veel tijd en geld overgehouden voor andere zaken.

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

We spammen niet! Lees meer in ons privacybeleid

Translate