Gouda
0644316367
info@goudraad.nl

Intervisie Ondernemers

Wat voegt een intervisie toe aan ondernemers? Welke methodieken worden aangereikt? Wat is het resultaat van deze herhaalde sessies? Hoe werkt een sessie online? Wat is de kwaliteit van de intervisiebegeleider van Goudraad Intervisie?

Intervisiebegeleider

Wat is de toevoeging van intervisie voor ondernemers?

Als ondernemer ben je individueel bezig met je werk. Hierdoor kan het zijn dat je in je eigen bubbel zit. Het is heel verstandig om met andere ondernemers te reflecteren over je werk. Hierdoor krijg je nieuwe inzichten en kun je bijsturen. Wil jij dat ook? Doe elk jaar standaard vier intervisiesessies met andere, wisselende ondernemers. Dan verhoog je je potentieel.

Voor bepaalde doelgroepen is intervisie verplicht en onderdeel van permanente educatie, namelijk advocaten, zorgpersoneel en toezichthouders/bestuurders.

De volgende reeks intervisiesessies voor ondernemers is vermeld op de voorpagina van deze website.

Welke methodieken krijg je voorgeschoteld?

De methodiek bij een intervisie moet wel goed doordacht zijn. En die zijn er. Zelfs gebaseerd op hele oude gedachtes: Socrates. Deze methode vertraagd het denkproces en zorgt dat elke stap op papier zichtbaar is. Heel intens, maar de methodiek waarmee Goudraad Intervisie altijd begint. Hierdoor leert de groep open vragen stellen, niet – oordelend tegenover het onderwerp te staan en concrete adviezen te geven. Ook kan de probleemeigenaar met warm-lauw-koud aangeven of een vraag interessant is voor hem/haar. Hiermee blijft degene die het dilemma (integriteit, werkdruk of omgaan met klanten e.d.) inbrengt verantwoordelijk voor het proces.

De faciltator zit er bij en begeleidt het gesprek op proces, niet op inhoud.

Andere vormen zijn Balint, Oplossingsgericht Werken (OGW), Vissenkom of Roddelmethode.

Welk resultaat bereik je met intervisie?

Het resultaat van een gestructureerde intervisie, met een duidelijke opbouw en methodiek, is dat aan het eind iedere deelnemer met een actiepunt naar huis gaat. Ook zijn alle deelnemers betrokken bij het denkproces voor het oplossen van problemen van anderen. Hierdoor komen er ook ideeën over het oplossen van de eigen dilemma’s. Een vrije en open manier om actiepunten te ontvangen, zonder dat je je hoeft te verantwoorden en in een veilige en betrouwbare omgeving. De afspraak is ook dat de informatie in de groep blijft. Zie ook de reviews van deelnemers op google en facebook.

Hoe is een intervisie opgebouwd?

De opbouw van een sessie bestaat meestal (afhankelijk van de methodiek) uit :

1 thema’s/ dilemma’s / problemen inbrengen

2 vragen stellen/ uitdiepen achtergrond probleem

3 adviezen geven / ontvangen

4 nabespreken / evalueren / bepalen wat wel /niet nuttig voor jou

5 actiepunten per deelnemer

Hoe werkt een intervisiesessie online?

Bij een online intervisiesessie is een zoomlink toegestuurd dezelfde dag en kun je inloggen. Bij de start is facilitator zichtbaar en ook alle deelnemers. De facilitator zet iedereen op mute en neemt het woord. Wanneer iemand het woord krijgt, wordt hij/zij unmute. Hierdoor is voor iedere deelnemer goed verstaanbaar wat er gezegd wordt .

De input van de deelnemers wordt verwerkt met mentimeter (keuze thema), in de chat (de tekst wordt daarna gekopieerd in de powerpoint) en eventueel in breakoutrooms om in klein verband iets te bespreken. Aan het eind is er terugkoppeling en ontvangt een ieder in de mailing de week erop de powerpoint en certificaat van deelname.

Wat is de kwaliteit van de intervisiebegeleider?

De intervisiebegeleider bij Goudraad Intervisie voldoet aan de volgende voorwaarden:

1 houd de rode draad in de gaten

2 zorgt voor een veilige en open sfeer

3 zorgt dat er energie is in de groep

Zie ook voor meer informatie de blog over intervisiebegeleider.

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

We spammen niet! Lees meer in ons privacybeleid

Translate