Gouda
0644316367
info@goudraad.nl

Goudraad 

Heel Nederland sterk door Evaluatie en Reflectie! Ben jij voorzitter Raad van Toezicht van een moderne, transparante en innovatieve organisatie? Met aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijke issues? Is jouw Raad en bestuurder toe aan een evaluatie? Elke drie jaar is het de bedoeling dat je een externe hiervoor benadert.
Gwyn van der Giessen is expert in de governance code zorg, onderwijs en cultuur, groepsdynamiek en dialoog. Goede evaluaties zorgt voor verbetering in bestuurlijk Nederland! 

En daarnaast, ben jij advocaat, zorgpersoneel of vertaler? Voor deze beroepen is sinds 2020 intervisie vaak verplicht en onderdeel van de permanente educatie. Dit om deze beroepen uit hun isolatie te halen. Waren tot nu toe je intervisiesessies niet productief en onprettig? Dat ligt misschien aan het feit dat je geen exerne professioneel hiervoor inzet. 

Intervisie is zo mooi,  maar wel onder de juiste omstandigheden! Het moet een veilige en betrouwbare setting zijn. En natuurlijk met een externe intervisiebegeleider, die verder niets met jou te maken heeft. De consequenties van een goede intervisie gaan over jou en alleen over jou!

Wil jij ook groeien in zelfvertrouwen en in je vak of rol (advocaat, zorgmedewerker, moeder, ondernemer, leraar, manager, bestuurder e.d.)?

Dan kun je bij Goudraad Intervisie inschrijven en krijg je een leuke, interessante en enthousiaste gedragsdeskundige als intervisiebegeleider. En je komt in een groep gelijkgestemden waarmee je kan praten over dilemma's als tijdsdruk, integriteit en belangenverstrengeling op je werk.


Het is bovendien sinds 2020 verplicht voor bepaalde doelgroepen (2 pe-punten voor twee uur intervisie).

En dat is niet voor niks. Heel Nederland sterk door evaluatie en reflectie.


Intervisiebegeleider Gwyn van der Giessen is een gedragsdeskundige die dynamisch, enthousiast en gestructureerd te werk gaat. Lees meer over haar bij persoon. En bekijk de reviews!

Maak kennis via een vrijblijvend kennismakingsgesprek: mail info@goudraad.nl of bel  0644316367

Wat is intervisie coaching ? Wat leren deelnemers van intervisie coaching? Welke soorten intervisie coaching zijn er? Wat zijn de eisen van een intervisiecoach? Waarom een intervisiecoach bij Goudraad Intervisie?

Wat is intervisie coaching?

Wat is intervisie? Goudraad Intervisie 0644316367

Het mooie is, de deelnemers coachen elkaar. Daarom wordt ook het begrip intervisie coaching gebruikt. Het gaat er nog steeds om dat de gespreksleider het gesprek faciliteert. Het kan zijn dat een intervisie vraagt om interventies die meer coachend van aard zijn:

Interventies van een intervisiecoach zijn gericht op deelnemers:

 • die langdradig zijn, af te remmen;
 • die geen duidelijke ja of nee zeggen, hierop wijzen;
 • die het gevoel hebben niet gehoord te worden, de kans geven om gehoord te worden.

Wat leren deelnemers van intervisie coaching?

Een intervisiecoach heeft als doel om tijdens het proces van het gesprek interventies te doen die ertoe leiden dat de deelnemers volwaardige gesprekspartners van elkaar zijn. Ook is het doel om zelfsturing op te wekken. De deelnemers leren daardoor beter:

 • open vragen te stellen en doorvragen over het probleem;
 • te luisteren naar de inbreng van anderen en daarover door te vragen;
 • hun eigen houding en gedrag te analyseren en het effect op anderen te ervaren;
 • anderen te wijzen op behoeftes in een gelijkwaardig gesprek.

Welke soorten intervisie coaching zijn er?

Bij intervisie coaching zijn de methodieken meer gericht op houding en gedrag. Daarom zijn de methodieken die de intervisiecoach tot zijn/haar beschikking heeft, zeer divers.

Methodieken zijn:

 • binnen en buitencirkel;
 • Clinic met gebruik van cases en rollenspel;
 • Balint met gebruik van speciale systematiek van vragen;
 • OGW; gebruik van oplossingsgerichte werkwijze (OGW); (veel in de zorg toegepast)

Wat zijn de eisen van een intervisiecoach?

Een goede intervisiecoach heeft opleiding gehad in het begeleiden van gesprekken, opbouwen van coachgesprekken (Egan bijvoorbeeld) en het doen van interventies bij opvallend gedrag.

De intervisiecoach heeft als het goed is kennis en ervaring met:

 • coachtechnieken (Egan e.a.)
 • doen van interventies als spiegelen, gesloten vragen ombuigen naar open vragen en prikkelen tot out-of-the box adviezen;
 • rode draad vasthouden voor de groep.

Waarom een intervisiecoach bij Goudraad Intervisie?

De intervisiecoach, mevrouw drs. G. Y. van der Giessen, bij Goudraad Intervisie heeft een uitgebreide opleiding gehad (3 jaar Academy voor coaching en counseling Den Haag).

Bij deze opleiding is uitgebreid aandacht besteed aan verschillende coachtechnieken. Deze coach technieken zijn ook toegepast in groepen en rollenspelen tijdens de trainingen.

Ook zijn verschillende vormen van intervisie met deelnemers van de cursus toegepast en besproken. In een groep van vier cursisten is een jaar lang actief intervisie gedaan met verschillende methodieken en daarbij werd de intervisiecoach streng beoordeeld.

Ook is mevrouw drs. G.Y. (Gwyn) van der Giessen een enthousiaste persoonlijkheid die intervisie op een verfrissende en uitdagende manier weet te brengen. Feedback tijdens haar opleiding:

 • een professioneel deskundige coach;
 • kan de verschillende coachtechnieken goed toepassen;
 • durft te confronteren met wijsheid.

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

We spammen niet! Lees meer in ons privacybeleid

Translate