Gouda
0644316367
info@goudraad.nl

Goudraad 

Heel Nederland sterk door Reflectie! 
Gwyn van der Giessen is gedragsdeskundige en trainster in groepsdynamiek en dialoog. 

Ben jij teamleider of hr-manager? Zoek jij een trianer intervisie voor je bedrijf, dan kun je mij inhuren. Of ben je advocaat, zorgpersoneel of vertaler? Voor deze beroepen is intervisie onderdeel van de permanente educatie. Dit om deze beroepen uit hun isolatie te halen.

Waren tot nu toe je intervisiesessies niet productief? Dat ligt misschien aan het feit dat je geen exerne professioneel hiervoor inzet of dat je senioren niet goed getraind zijn.

Intervisie is zo mooi,  maar wel onder de juiste omstandigheden! Het liefst in een zo veilige en betrouwbaar mogelijke setting. En met een externe intervisiebegeleider, die verder geen belangen heeft in jouw bedrijfsvoering. 

Lees meer over werkvormen intervisie, opzet trainingen en de persoon Gwyn van der Giessen.

En bekijk de reviews!


Maak kennis via een vrijblijvend kennismakingsgesprek: mail info@goudraad.nl of bel  0644316367

Wat is intervisie coaching ? Wat leren deelnemers van intervisie coaching? Welke soorten intervisie coaching zijn er? Wat zijn de eisen van een intervisiecoach? Waarom een intervisiecoach bij Goudraad Intervisie?

Wat is intervisie coaching?

Wat is intervisie? Goudraad Intervisie 0644316367

Het mooie is, de deelnemers coachen elkaar. Daarom wordt ook het begrip intervisie coaching gebruikt. Het gaat er nog steeds om dat de gespreksleider het gesprek faciliteert. Het kan zijn dat een intervisie vraagt om interventies die meer coachend van aard zijn:

Interventies van een intervisiecoach zijn gericht op deelnemers:

 • die langdradig zijn, af te remmen;
 • die geen duidelijke ja of nee zeggen, hierop wijzen;
 • die het gevoel hebben niet gehoord te worden, de kans geven om gehoord te worden.

Wat leren deelnemers van intervisie coaching?

Een intervisiecoach heeft als doel om tijdens het proces van het gesprek interventies te doen die ertoe leiden dat de deelnemers volwaardige gesprekspartners van elkaar zijn. Ook is het doel om zelfsturing op te wekken. De deelnemers leren daardoor beter:

 • open vragen te stellen en doorvragen over het probleem;
 • te luisteren naar de inbreng van anderen en daarover door te vragen;
 • hun eigen houding en gedrag te analyseren en het effect op anderen te ervaren;
 • anderen te wijzen op behoeftes in een gelijkwaardig gesprek.

Welke soorten intervisie coaching zijn er?

Bij intervisie coaching zijn de methodieken meer gericht op houding en gedrag. Daarom zijn de methodieken die de intervisiecoach tot zijn/haar beschikking heeft, zeer divers.

Methodieken zijn:

 • binnen en buitencirkel;
 • Clinic met gebruik van cases en rollenspel;
 • Balint met gebruik van speciale systematiek van vragen;
 • OGW; gebruik van oplossingsgerichte werkwijze (OGW); (veel in de zorg toegepast)

Wat zijn de eisen van een intervisiecoach?

Een goede intervisiecoach heeft opleiding gehad in het begeleiden van gesprekken, opbouwen van coachgesprekken (Egan bijvoorbeeld) en het doen van interventies bij opvallend gedrag.

De intervisiecoach heeft als het goed is kennis en ervaring met:

 • coachtechnieken (Egan e.a.)
 • doen van interventies als spiegelen, gesloten vragen ombuigen naar open vragen en prikkelen tot out-of-the box adviezen;
 • rode draad vasthouden voor de groep.

Waarom een intervisiecoach bij Goudraad Intervisie?

De intervisiecoach, mevrouw drs. G. Y. van der Giessen, bij Goudraad Intervisie heeft een uitgebreide opleiding gehad (3 jaar Academy voor coaching en counseling Den Haag).

Bij deze opleiding is uitgebreid aandacht besteed aan verschillende coachtechnieken. Deze coach technieken zijn ook toegepast in groepen en rollenspelen tijdens de trainingen.

Ook zijn verschillende vormen van intervisie met deelnemers van de cursus toegepast en besproken. In een groep van vier cursisten is een jaar lang actief intervisie gedaan met verschillende methodieken en daarbij werd de intervisiecoach streng beoordeeld.

Ook is mevrouw drs. G.Y. (Gwyn) van der Giessen een enthousiaste persoonlijkheid die intervisie op een verfrissende en uitdagende manier weet te brengen. Feedback tijdens haar opleiding:

 • een professioneel deskundige coach;
 • kan de verschillende coachtechnieken goed toepassen;
 • durft te confronteren met wijsheid.

Meld je aan voor de nieuwsbrief.

We spammen niet! Lees meer in ons privacybeleid

Translate