Zelfevaluatie Raad van Toezicht

Iedere Raad van Toezicht is verplicht om elke drie jaar een zelfevaluatie te houden. Daarin worden de leden geïnterviewd over financiën, risico’s en strategie afspraken.

Goudraad Intervisie heeft daar bovenop een intervisiemethode, die bijdraagt aan een goed functionerende Raad van Toezicht. 

Met behulp van de intervisie voor zelfevaluatie kan de RvT bijvoorbeeld de governance code 2022 doornemen en toepassen en haar strategie bijstellen. Het gaat erom de blik te verruimen naar moderne ontwikkelingen op het gebied van innovatie, duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid. Ook kunnen er bestuurlijke situaties zijn in de groepsdynamiek en opvolging die geëvalueerd of besproken worden.

De zelfevaluatie-intervisie is een met de leden van de RvT en deels met de bestuurder erbij. Doel is om dilemma’s uit te werken in een veilige en betrouwbare context volgens erkende methodieken. Dilemma’s worden door de deelnemers zelf ingebracht en gaan o.a. over integriteit, tijdsdruk, groepsdynamiek, belangenverstrengeling, strategie en/of bestuurswisselingen. De urgentie en belangrijkheid van een ingebracht thema bepaald de keuze voor een thema.

Sinds oktober 2021 is Gwyn is aangemeld bij de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders NVTZ. Zij is bezig met de aanmelding voor NVDZ.

De toegevoegde waarde van Gwyn van der Giessen is dat zij als externe evaluator onafhankelijk en professioneel de zelfevaluatie kan leiden en de heersende cultuur of mores kan doorbreken en daarmee diepgaande resultaten kan behalen.

Zij heeft zich na haar Universitaire studie -gedragstechnieken, argumentatietechnieken en dialoog- gespecialiseerd in gedragsdeskundige en overtuigingstechnieken. Daarnaast heeft zij 20 jaar ervaring met leiden en trainen van groepen, intervisie en trainingen conflicthantering, adviesvaardigheden en andere sociale managementvaardigheden. 

Ook heeft Gwyn van der Giessen vijf jaar in besturen gezeten van onbezoldigde instellingen als meestal enige jonge vrouw, als algemeen lid communicatie. Hierin heeft zij veel ervaring opgedaan in de groepsdynamiek binnen besturen en contact naar uitvoerders en maatschappelijke instanties. 

Daarnaast is zij ingewijd in de governance code 2022 en bestuurlijke en juridische aspecten van het runnen van bedrijven door educatie op Nyenrode, lesgeven op opleidingen HBO – juridisch, bestuurlijk en financieel.

Meld je hier aan voor een zelfevaluatie RvT

06 44 31 63 67

info@goudraad.nl