Gouda
0644316367
info@goudraad.nl

Een terugblik op 2022

Een terugblik op 2022

intervisie 2022
Intervisiebegeleider Gwyn van der Giessen van Goudraad Intervisie

18 december 2022

De laatste weken van 2022 zijn aangebroken. Hoe kijkt Gwyn van der Giessen, eigenaresse en inspirator van Goudraad Intervisie en Muziek, terug op het jaar?

‘2022 is een jaar waar ik met goed gevoel op terugkijk. Goudraad heeft een goede uitstraling en trekt de juiste opdrachtgevers en beslissers aan in het bedrijfsleven en via netwerken als BNI (Business Network International). En Goudraad heeft een eigenaresse en tevens intervisiebegeleidster die blijkt op te vallen tussen andere intervisiebegeleiders. Haar methodiek en werkwijze blijkt 100% boven andere intervisoren uit te steken. Voor haar is het ook geen bijzaak, het is het belangrijkste wat ze aanbiedt aan bedrijven in de zorg, onderwijs en cultuur. Ook bepaalde doelgroepen krijgen haar aandacht: advocaten, hr-adviseurs, buurtbemiddelaars, taalmentoren en vertalers.

Ook heeft samenwerken met andere bureaus mooie opdrachten op zoals met Willem Ezerman met  Focus leren en ontwikkelen, Jan Paul Duijndam van MEC (Mediation Education Centrum) en Jamal el Hannouche van Advocademy. Hierdoor heeft Gwyn van der Giessen zich ook kunnen bewijzen als  goede trainster in intervisie bij MBO’s en zorginstellingen. Daarnaast heeft ze zich nu als vaste intervisor aangemeld bij MEC en Advocademy. Ook met vertalers is een samenwerking aangegaan met Christy de Back van SIGV. Hierdoor kan meer tijd vrij gemaakt worden om andere producten te ontwikkelen. Deze bureaus nemen namelijk het grootste gedeelte over van de werving, voorzorg en nazorg.

Naast intervisie en trainer in intervisie gaat Goudraad zich ook verder richten op zelfevaluaties bij bedrijven en misschien in samenwerking met bestaande evaluatoren. Hierbij is het belangrijk om te kijken of het mogelijk is bij Raden van Toezicht hun nieuwe strategische plannen en governance ook te bestendigen in een aansluitende werkhouding en uitstraling. Daardoor kan nog beter deze voortuitgang of aanpassing uitstralen naar bestuurders, uitvoerders en maatschappelijke belanghebbenden. Naast duurzaamheid, goede governance (goede zorg, waarden en normen etc.) is namelijk een bewustzijn van de eigen maatschappelijke doelstelling een nieuwe trend om aandacht aan te besteden.

Ook is de subsidie continuïteit levensvatbaarheid bij de gemeente van Goudraad Intervisie en Muziek weer aangevraagd. Dit namelijk omdat het komende jaar nog steeds verder de inkomsten uitgebreid moeten worden voordat geheel zelfstandig verder te kunnen gaan.

Goudraad Muziek heeft zich in 2022 ook bewezen door leerlingen aan te nemen via jeugdfonds cultuur van gemeente Gouda. Daarnaast zijn optredens in verzorgingshuizen goed ontvangen. In de maand december twee kerstoptredens met kerstrepertoire en daarvoor meer optredens met het nederlands lied en andere bekende nrs voor ouderen in zorginstellingen als het Amadeushuis, het Vlisthuis, de Liezeborghe en het Westpolderhuis. Ook is er een groep van drie leerlingen die trouw elke maand of om de twee weken op les komen. Eind december is er een muziekactiviteit om Goudraad Muziek onder de aandacht te brengen. In t Govertje hebben de workshops folk elke maand voortgang en kreeg het een extra impuls door gastspelers als Ilse Cheesewood (accordeon argentijns/balkan) en Leo van der Helm (bassist country/blues).

Al met al een goed jaar, waarin de winst ook is toegenomen van E120 naar E1200. In het jaar 2023 is het een streven om naar een winst van E12000 toe te werken. De omzet van E5000 in 2021, naar een omzet van E8000 in 2022. Dit moet natuurlijk wel omhoog naar E28.000 netto in 2023. Hiervoor is een plan opgesteld.’

Vertrouwen en passie

‘Bij intervisie is het belangrijk om een bepaalde uitstraling te hebben, vooral vertrouwen. Voor de muziek is juist passie belangrijk. Het lijkt alsof deze waarden ver uit elkaar staan. Maar in interactie en dialoog gelden vergelijkbare regels als bij samenspel in de muziek. Daarom wil Goudraad deze combinatie blijven combineren. In periodes dat er weinig intervisieopdrachten zijn, kan bijvoorbeeld muziek ingezet worden en geeft een verfrissende afwisseling voor de eigenaresse. In de vakanties (zomer, herfst, winter en mei-vakantie) is intervisie niet mogelijk. Wel is het mogelijk om workhops muziek te geven en lessen voor volwassenen door te laten gaan. Ook optredens zijn in die periodes juist welkom.

In 2022 is het vertrouwen in Goudraad toegenomen. Dat blijkt uit toename in contacten met opdrachtgevers en instellingen. Dat is zeker mooi. Hier kan nog meer aan gewerkt worden. Door trainingen te volgen om professionele uitstraling te garanderen en door fotograaf in te huren en door zelf intervisie te gaan volgen met andere experts in het vakgebied (naast de weekopstart, is er nu ook intervisie met NVTZ-groep en coaches gestart). Ook is de eigenaresse Gwyn van der Giessen ingeschreven bij Movimiento (wervingsbureau voor toezichthouders) en Indeed (uitzendbureau voor docenten Nederlands in mbo/vo).

Minder op ondernemen gerichte activiteiten moeten ontzien worden. De weekopstart en lidmaatschap Vrouw&Business worden nog eens goed bekeken of zij nog bijdragen aan het juiste netwerk en professioneel ondernemerschap. Het voegt wel toe aan mogelijkheden voor maatschappelijk ondernemen. Een intervisie over thema ‘dood en verlies’ kreeg een zeer goede review en heeft mij zeer aangemoedigd om door te pakken, ook bij deze doelgroep.

Daarnaast zijn er educatieve elementen als de workshops van BNI  (presenteren, onderhandelen, verkopen etc.), social media (LinkedIn, filmpjes maken etc. ) van Loes Vork en advies Rotterdamse Zaak heel nuttig geweest. De confrontatiemix en issues die door studenten werd aangeraakt heeft ook hoge prioriteit. Drie aandachtspunten kwamen naar boven: betere zichtbaarheid en vindbaarheid op social media, juiste opdrachtgevers trekken en meer focus op grote opdrachten.

Ook bezoekt Goudraad Intervisie congressen en webinars waar potentiële opdrachtgevers aanwezig zijn. Bijvoorbeeld in november Webinar Movisie en december persconferentie ‘sociaal advocaat’ in Nieuwspoort. Daarnaast deelname van drie werkgroepen bij D66, namelijk zorg, onderwijs en cultuur. Ook meer aanwezig zijn bij fractievergaderingen van D66 als het gaat om onderwerpen bij sociaal domein, onderwijs en cultuur, is belangrijk. Gericht blijven op ontwikkelingen landelijk en ook lokaal in Midden-Nederland (gemeente Gouda en omgeving, gemeente Krimpenerwaard, Groene Hart etc.). Daarom is lid van commissie Marketing en Communicatie bij Streekmuseum ook een goede aanvulling en interessante ervaring waarbij binnen drie jaar een hoge subsidie, 1.5 miljoen euro, met een marketingfolder van Goudraad is binnengehaald en social media is opgestart met een nieuwe actieve website en fotograaf. Nu staat sponsoring en donateurschap centraal. Sessies in de vorm van een intervisie om vrijwilligers bij het Streekmuseum pro-actief na de verbouwing in te zetten zijn in beraad.

Gelukkig konden in 2022 we elkaar weer fysiek ontmoeten. Toch biedt het digitaal deelnemen aan intervisiesessies en webinars ook voordelen als minder reistijd- en kosten. De afwisseling van fysieke en digitale ontmoetingen ervaart Goudraad als constructief en prettig.

Het nieuwe jaar

Mijn wens voor 2023 is dat Goudraad haar werk met samenwerkingspartners in de zorg, advocatuur en overige gebieden (toezichthouders, vertalers, mediators, ondernemers, taalmentoren, buurtbemiddelaars etc.) kan blijven voortzetten om haar missie te vervullen: heel Nederland sterk door reflectie.

Op 1 februari 2023 bestaat Goudraad 2 jaar en dit gaat de eigenaresse vieren met een mooi evenement. Ook zal er om de twee maanden een maatschappelijk verantwoorde activiteit gekozen (bijvoorbeeld intervisie voor BNI-leden, moeders of ondernemers). Daarnaast is in op 1 juli, het twee-en-half-jaar bestaan een evenement gepland. Ook in november is het nodig een extra event te organiseren om Goudraad Intervisie onder de aandacht te brengen. In juni en december zijn er voorspeel-of muziekdagen gepland voor leerlingen en geïnteresseerden.

In 2023 zal het een uitdaging worden voor Goudraad Intervisie en Muziek om de nieuwe stappen te realiseren vanwege nieuwe economische uitdagingen om de levensvatbaarheid vol te houden. Het blijkt dat intervisie nog steeds een groeiende markt is en concerten en workshops ook welkom blijven.

Translate